O nas

W 2006 roku w APS powstał, obok Wydziału Nauk Pedagogicznych, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych. W jego skład wchodziły Instytuty: Psychologii Stosowanej, Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej oraz Filozofii i Socjologii. Pierwszym dyrektorem IFiS został dr hab. Robert Piłat, prof. APS, a pierwszą Katedrę Socjologii prowadziła w nim prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz. Od roku akademickiego 2007/2008 w Instytucie prowadzone są studia na kierunku socjologia, początkowo licencjackie, od roku 2010/2011 magisterskie, a od 2015 także doktorskie. Przez kolejne dwa lata Instytutem kierował dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. APS. Od 2010 roku dyrektorem Instytutu była prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska, rozwijając go i wspierając tworzące się środowisko akademickie. Po jej śmierci w 2016 roku obowiązki dyrektora przejęła dr hab. Danuta Duch- Krzystoszek, prof. APS.

Zainteresowanych historią naszego Instytutu odsyłamy do artykułu prof. Anny Firkowskiej-Mankiewicz Socjologia w APS – rola Elżbiety Tarkowskiej (w: Katarzyna Górniak, Tatiana Kanasz,  Barbara Pasamonik, Joanna Zalewska (red.) Socjologia czasu, kultury i ubóstwa. Księga jubileuszowa dla profesor Elżbiety Tarkowskiej, APS 2015, ss.58-62) dostępnego online na portalu Otwórz Książkę:

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku, na którym publikowane są aktualne informacje dotyczące życia Instytutu i Uczelni: działalność naukowa pracowników, najnowsze wydarzenia, organizowane seminaria, konferencje i spotkania, oferty pracy i staży dla studentów.

 

Regulamin Instytutu Filozofii i Socjologii - pobierz >>

Strategia na lata 2021-2024 - pobierz >>

Plan działalności 2021 - pobierz >>

 

 

Struktura Instytutu Filozofii i Socjologii 2023/2024

Dyrektor Instytutu - dr hab. Danuta Duch-Krzystoszek, prof. APS

Zastępca dyrektora  - dr Marta Cobel-Tokarska

 

Sekretariat - Marta Biedrzycka

tel .: 22 589 36 68

e-mail: sekretariatifis@aps.edu.pl; mbiedrzycka@aps.edu.pl

 

Katedra Socjologii Zmiany Społecznej

prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska - kierownik

 

Katedra Socjologii Kultury

prof. dr hab. Ryszard Radzik - kierownik

 

Zakład Kulturowych Aspektów Problemów Społecznych i Socjologii Ogólnej

dr hab. Grzegorz Pyszczek, prof. APS - kierownik

 

Zakład Socjologii Mediów i Komunikacji Społecznej

dr Piotr Toczyski - kierownik

 

Katedra Filozofii Moralności i Etyki Globalnej

dr hab. Helena Ciążela, prof. APS - kierownik

 

Zakład Podstaw Filozofii i Filozofii Społecznej

dr hab. Anna Drabarek, prof. APS - kierownik