dr hab. Beata Nessel-Łukasik

Stanowisko: Adiunkt

Instytut: Instytut Filozofii i Socjologii

Jednostka : Zakład Socjologii Ogólnej i Badań Interdyscyplinarnych


Kontakt

E-mail: bnessel[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

 • uczestnictwo w kulturze, socjologia kultury, muzealnictwo, badania nad pamięcią, historia sztuki współczesnej, antropologia społeczna

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa

  2010 – doktor nauk społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie („Oblicza samotności. B. Schulz, F. Kafka i S. Beckett w spektaklach teatralnych” praca napisana pod kierunkiem prof. A. Jawłowskiej w Szkole Nauk Społecznych, opublikowana w 2012 r w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Naukowego)

  2001 – magister historii sztuki, Wydział Historyczny, Uniwersytet Warszawski („Działalność parateatralna plastyków pod kierunkiem Józef Jarema w latach 1921-1939” praca napisana pod kierunkiem prof. A. Sieradzkiej)

  Najważniejsze publikacje

  2020

  Byszewski, B. Nessel-Łukasik, Muzeum relacyjne. Przed progiem / za progiem, „Muzealnictwo. Nowe miejsca”, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Króla Jana III w Wilanowie, Sulejówek 2020, t. 1.

  ABC Muzeum dla seniorów (red.), „Szkolenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów”, Warszawa 2020, nr. 14

  2019

  Teoria a praktyka. Badania jako narzędzie rozwoju publiczności w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, „Muzealnictwo”, NIMOZ, Warszawa 2019, nr 60.

  Projekt „Wielość rzeczywistości. O nas i muzeum”, „Kultura Współczesna”, NCK, Warszawa 2019, nr 2.

  Społeczność lokalna w muzeum w świetle badań i praktyk, „Zarządzanie w kulturze”, UJ, Kraków 2019 (artykuł oddany do druku).

  Robert Supeł, dr Beata Nessel-Łukasik, Through the Doorstep. Museum in Relation to Its Milieu, [w:] Materiały po międzynarodowej konferencji Museums and Identities, Muzeum Króla Jana III, Pałac w Wilanowie, Warszawa, 2019 (artykuł oddany do druku).

  2018

  Badania publiczności (współautor), seria ABC, NIMOZ, Warszawa 2018

  2017

  Publiczność poza muzeum, Muzealnictwo 2017, nr 58

  2016

  Wyplatanie miejsca [w:] Sfera publiczna - przestrzeń – muzeum, Uniwersytet w Opolu, Opole 2016

  2015

  Wykorzystanie konsultacji społecznych w procesie wtórzenia modelu muzeum partycypacyjnemu, „Kultura i społeczeństwo”, Warszawa 2015, nr 3 (współautor).

  Projekty badawcze

  2017 III - 2020 - Badania publiczności muzeów w Polsce. Program badań realizowany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie od 2017 r. do 2021 r. (członkini zespołu badawczego).

  2015 II – 2016 I - projekt badawczy Znaczenie miejsc pamięci w budowaniu tożsamości społeczności lokalnej i jej integracji w ramach programu zajęć II roku socjologii, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie (wykładowca prowadzący jedną z dwóch grup badawczych, w której powstała praca licencjacka w oparciu o wyniki badań zrealizowanych ze studentami).

  2014 - 2019 - Badania społeczności lokalnej dla Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku realizowane w ramach współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Mazowieckim Instytutem Kultury, Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”

  Muzeum w społeczności lokalnej. Raport z badań, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2018 (współautor: P.T. Kwiatkowski),

  https://www.nimoz.pl/dzialalnosc/projekty/publicznosc-muzeow/publicznosc-muzeow-w-polsce-seniorzy-w-muzeum-raport-2019.html

  Senior w muzeum. Raport z badań, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2020 (współautor: P.T. Kwiatkowski),

  https://www.nimoz.pl/dzialalnosc/projekty/publicznosc-muzeow/publicznosc-muzeow-w-polsce-muzeum-w-spolecznosci-lokalnej-raport-2018.html

  Badania publiczności muzeów w Polsce. Badania pilotażowe, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa  2017 (współautor: P.T. Kwiatkowski),

  https://www.nimoz.pl/dzialalnosc/projekty/publicznosc-muzeow/publicznosc-muzeow-w-polsce-badania-pilotazowe-raport-2017.html

  Współpraca międzynarodowa

  2020 - 2021 - Polish-German Museums Cooperation Lab Seminar and Workshop Series, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz the German Museum Association (DMB)

  Pełnione ważne funkcje

  2016 - Członkini Stowarzyszenia Muzealników Polskich

  2016 - Członkini Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Sulejówka

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  Inspirując się tekstami etnolożki Anny Wieczorkiewicz („Apetyt turysty) oraz filozofią podróżowania opisaną przez Dana Kieran („O wolnym podróżowaniu”) caravaning prowadzący bocznymi drogami na różne krańce Europy oraz za koło podbiegunowe to moja pasja, którą dzielę z bliskimi. W podróży towarzyszą mi często książki znanych reportażystów (seria Wydawnictwa Czarne). One mnie inspirują. Zebrane dzięki nim w terenie doświadczenia stają się potem podstawą do kolejnych badań i nowy projektów o charakterze partycypacyjnym lub muzealniczym, które staram się realizować m.in. z ludźmi tworzącymi współczesną sztukę i teatr – mój drugi obszar zainteresowań nie tylko naukowych.

fotografia osoby Beata Nessel-Łukasik