Tradycje edukacji etycznej i wychowania moralnego w Polsce

Tyburski Włodzimierz

Opis:

Wydanie: 1

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2023

Język publikacji: polski

Liczba stron: 320

Typ publikacji: praca naukowa

Horyzont czasowy tego opracowania obejmuje dzieje poglądów na temat edukacji etycznej i wychowania moralnego w Polsce od początku XV w. aż po nieomal połowę XX wieku. Przedstawione w monografii dzieje poglądów na ten temat ukazane są nie tylko w ich złożonej strukturze problemowej, lecz także, na ile było to możliwe, w kontekście ówczesnych wydarzeń intelektualnych, kulturowych i społecznych. Struktura opracowania oparta jest na charakterystyce i analizie opisowo-porównawczej stanowisk i poglądów formułowanych najczęściej w ramach myśli filozoficznej, etycznej, religijnej, pedagogicznej wymienianych stuleci. Przywoływane stanowiska i poglądy z reguły przedstawiane zostały w ujęciu osobowym. W opisie postaci ograniczono do niezbędnego minimum elementy biograficzne na rzecz charakterystyki i analizy poglądów z wykorzystaniem źródeł filozoficznych, etycznych, pedagogicznych, ale także piśmiennictwa społeczno-politycznego, niekiedy utworów literackich i wypowiedzi o charakterze publicystycznym. Lektura dorobku czołowych przedstawicieli polskiej myśli humanistycznej wymownie zaświadcza, że warto i należy sięgać do tych faktów naszej intelektualnej historii, tych bardziej i mniej znanych, nie tylko po to, aby poznać utrwalone w nich myślenie danej epoki, ich pełniejsze bogactwo i uzyskać obszerniejszą wiedzę o ówczesnych poglądach i ich przeobrażeniach, lecz także dlatego, aby skorzystać z przemyśleń i doświadczeń, które z dawniejszej i bliższej przeszłości płyną. Wiele wówczas formułowanych idei, haseł i postulatów nic nie traci na znaczeniu w czasach nam współczesnych, zwłaszcza, gdy konstatujemy, że wychowanie i edukacja moralna nie zawsze są należycie doceniane, a jakże często nawet zaniedbywane.

Włodzimierz Tyburski – profesor zwyczajny w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, wcześniej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Zajmuje się historią filozofii i etyki, aksjologią, etyką, bioetyką, filozofią i etyką środowiskową. Jest autorem ponad trzystu publikacji, w tym wielu pozycji książkowych, m.in.: Ideologia nauki w świadomości polskich środowisk intelektualnych doby pozytywizmu (1989), Pojednać się z Ziemią. W kręgu zagadnień humanizmu ekologicznego (1993), Etyka i ekologia (1995), Myśl etyczna w Polsce od XVI do XIX wieku (2000), Historia filozofii i etyki do współczesności – źródła i komentarze (współautor, 2002), Filozofia moralna w Wilnie (2004), Elzenberg – seria Myśli i Ludzie (2006), Zasady kształtowania postaw sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi (2011), Dyscypliny humanistyczne i ekologia (2013).

SPIS TREŚCI

Cena:

40,00

Rok wydania:

2023

Strony:

320

ISBN:

978-83-67721-26-4