Erasmus+ pracownicy APS

Kod ERASMUSA: PL WARSZAW04

OID: E10088370

 

Pracownicy APS mogą w ramach programu ERASMUS+ skorzystać z dwóch typów wyjazdów:

 • wyjazdów dydaktycznych STA - wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dla studentów uczelni partnerskiej
 • wyjazdów szkoleniowych STT - wyjazdy nauczycieli akademickich i osób niebędących nauczycielami akademickimi w celu szkolenia się, podnoszenia kwalifikacji związanych z charakterem wykonywanej pracy

Standardowy pobyt nauczyciela akademickiego na STA i STT i pracownika niebędącego nauczycielem
akademickim na STT trwa 2 - 5 dni roboczych.

Podczas jednego wyjazdu nauczyciel akademicki zobowiązany jest do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych.

 

Lista uczelni partnerskich, do których można wyjeżdżać w celu prowadzenia zajęć - link do strony

Oferty szkoleń skierowanych do wszystkich pracowników uczelni - link do strony

 

Finansowanie:

Zlecenie przekazywania stypendium - prosimy o podawanie nr. konta walutowego prowadzonego w euro -  link do pliku

 

stawki stypendialne programu ERASMUS+ w roku akad. 2024/25 - link do pliku

stawki stypendialne programu ERASMUS+ w roku akad. 2023/24 - link do pliku

stawki stypendialne programu ERASMUS+ w roku akad. 2022/23 - link do pliku

 

Kalkulator odległości - link do strony

Przed wyjazdem:

Dokumenty niezbędne przy wyjeździe nauczycieli akademickich (STA):

 • Zgłoszenie na wyjazd STA - link aktywny podczas rekrutacji
 • Staff Mobility for Teaching-Mobility Agreement - link do pliku
 • Inne dokumenty zawierające zgodę strony przyjmującej
 • Wniosek o realizację wyjazdu zagranicznego - link do pliku
 • Wniosek o udzielenie urlopu - link do pliku
 • Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego

 

Dokumenty niezbędne przy wyjeździe szkoleniowym (STT):

 • Zgłoszenie na wyjazd STT - link aktywny podczas rekrutacji
 • Staff Mobility for Training-Mobility Agreement - link do pliku
 • Inne dokumenty zawierające zgodę strony przyjmującej
 • Wniosek o realizację wyjazdu zagranicznego - link do pliku
 • Wniosek o udzielenie urlopu (dot. tylko nauczycieli akademickich) - link do pliku
 • Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego

 

Dokumenty muszą być opatrzone pisemną zgodą bezpośredniego przełożonego.

 

Przed wyjazdem zawierana jest indywidualna umowa między APS a pracownikiem biorącym udział w programie ERASMUS+. Prosimy o podawanie nr. konta walutowego prowadzonego w euro - link do pliku

Po powrocie:

Dokumenty składane po powrocie z wyjazdu dydaktycznego (STA):

 • pisemne zaświadczenie z uczelni/ jednostki przyjmującej o konkretnych datach mobilności, sporządzone na papierze firmowym i podpisane przez Koordynatora/ przedstawiciela i opieczętowane, powinno ono zawierać informacje o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych

 

Dokumenty składane po powrocie z wyjazdu szkoleniowego (STT):

 • pisemne zaświadczenie z uczelni/ jednostki przyjmującej o konkretnych datach mobilności, sporządzone na papierze firmowym i podpisane przez Koordynatora/ przedstawiciela i opieczętowane, powinno ono zawierać informacje o długości i charakterze odbytego szkolenia

 

Dodatkowo, wszystkie osoby wracające z mobilności powinny złożyć sprawozdanie z pobytu w systemie online (Beneficiary Module).

UWAGA: 

Pracownik zobowiązany jest do rozliczenia się z mobilności w terminie do 7 dni od zakończenia pobytu.

 

Akty prawne

 

od roku akad. 2024/25

 
Zarządzenie nr 585/ 2024 Rektor APS  ws. warunków uczestnictwa pracowników akademickich i pracowników administracyjnych APS w programie ERASMUS w roku akad. 2024/25 link do pliku
   
Wniosek o realizację wyjazdu zagranicznego link do pliku
   
Wniosek o udzielenie urlopu link do pliku
   

 

w roku akad. 2023/24

 

Zarządzenie nr 455/ 2023 Rektor APS z dn. 6 kwietnia 2023 ws. warunków uczestnictwa pracowników akademickich i pracowników administracyjnych APS w programie ERASMUS w roku akad. 2023/24

link do pliku

Wniosek o realizację wyjazdu zagranicznego

link do pliku
Wniosek o udzielenie urlopu

 

link do pliku

 

w roku akad. 2022/23 i wcześniej

 

Komunikat nr 1/2022 Prorektora ds. Nauki z dnia 07 stycznia 2022 roku dotyczący warunków uczestniczenia pracowników APS w programie Erasmus+ w latach 2022/2023

link do pliku

Zarządzenie Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej z dnia 7 września 2020r. w sprawie realizacji programu Erasmus+ w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 wraz z załącznikiem

Załącznik nr 1

link do pliku 

 

link do pliku

ZARZĄDZENIE NR 322/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie warunków i trybu naboru studentów, doktorantów, uczestników szkoły doktorskiej, absolwentów i pracowników Akademii Pedagogiki Specjalnej do Programu ERASMUS+ szkolnictwo wyższe /mobilność edukacyjna/ oraz powołania Komisji Kwalifikacyjnych ds. naboru studentów, doktorantów, uczestników szkoły doktorskiej, absolwentów i pracowników Akademii Pedagogiki Specjalnej do Programu Erasmus+ 

link do pliku

 

Dodatkowe informacje

KARTA ERASMUSA DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 2021-2027 APS - link do pliku

Informator o Programie ERASMUS+ w latach 2021-2027 - link do pliku

Aktualna sytuacja o COVID w krajach UE - link do strony

 

Kontakt

Koordynator Programu Erasmus+

mgr Katarzyna Ouzguid

kouzguid@aps.edu.pl 

 

dyżury w semestrze letnim 2023/24 - p. 3236 piętro II, budynek C

poniedziałek - 8.40 - 9.40

wtorek - 8.40 - 9.40

 

Obsługa administracyjna

mgr Katarzyna Wyszomirska

kwyszomirska@aps.edu.pl 

pokój nr 3236, bud. C