Erasmus+ pracownicy APS

UWAGA: Rekrutacja pracowników APS chcących wziąć udział w Programie ERASMUS+ w roku akad. 2023/24 trwać będzie od 20 lutego do 31 marca 2023r.

Formularz zgłoszeniowy - wypełniony formularz proszę przesłać na adres erasmusrejestracja@aps.edu.pl do 31 marca 2023r. (w tytule wiadomości proszę podać swoje imię i nazwisko)

 

Oferta skierowana jest do nauczycieli akademickich i pracowników administracji.

Wyjazdy podzielone są na dwie grupy:

  • wyjazd dydaktyczny (STA) - prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej
  • wyjazd szkoleniowy (STT) - udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje pracownika związane z charakterem wykonywanej pracy

 

Uczelnie partnerskie link do strony

Oferty szkoleń link do strony

 

Dokumenty niezbędne przy wyjeździe dydaktycznym:

  • Staff Mobility for Teaching-Mobility Agreement
  • Inne dokumenty zawierające zgodę strony przyjmującej
  • Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego
  • Zgłoszenie na wyjazd dydaktyczny

Dokumenty niezbędne przy wyjeździe szkoleniowym:

  • Staff Mobility for Training-Mobility Agreement
  • Inne dokumenty zawierające zgodę strony przyjmującej
  • Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego
  • Zgłoszenie na wyjazd dydaktyczny

Akty prawne, druki, wykaz uczelni partnerskich

Komunikat nr 1/2022 Prorektora ds. Nauki z dnia 07 stycznia 2022 roku dotyczący warunków uczestniczenia pracowników APS w programie Erasmus+ w latach 2022/2023 link do pliku

Zarządzenie Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej z dnia 7 września 2020r. w sprawie realizacji programu Erasmus+ w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 wraz z załącznikiem

Załącznik nr 1

link do pliku 

 

link do pliku

ZARZĄDZENIE NR 322/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie warunków i trybu naboru studentów, doktorantów, uczestników szkoły doktorskiej, absolwentów i pracowników Akademii Pedagogiki Specjalnej do Programu ERASMUS+ szkolnictwo wyższe /mobilność edukacyjna/ oraz powołania Komisji Kwalifikacyjnych ds. naboru studentów, doktorantów, uczestników szkoły doktorskiej, absolwentów i pracowników Akademii Pedagogiki Specjalnej do Programu Erasmus+ 

link do pliku

Staff Mobility for Teaching-Mobility Agreement link do pliku
Staff Mobility for Training-Mobility Agreement link do pliku
Zgłoszenie na wyjazd dydaktyczny w ramach Erasmus+ link do pliku
Uczelnie partnerskie link do pliku

 

Aktualna sytuacja o COVID w krajach UE link do strony

 


Kontakt

Koordynator Programu Erasmus+

mgr Katarzyna Kruś-Kubaszewska

kkrus@aps.edu.pl 

pokój nr 3236, bud. C

 

Obsługa administracyjna

Katarzyna Wyszomirska

kwyszomirska@aps.edu.pl 

pokój nr 3236, bud. C