Pierwsze spotkanie organizacyjne Centrum Transferu Wiedzy APS

Aktualizacja: 12-04-2023

Zapraszamy Społeczność Akademii do współtworzenia Centrum Transferu Wiedzy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Spotkanie odbędzie się 16 listopada 2022 roku o godz. 14:00.
Podczas pierwszego spotkania organizacyjnego zaprezentujemy ideę Centrum oraz przedstawimy plany na najbliższe miesiące. Liczymy, że spotkanie zainicjuje proces włączania w działalność Centrum Społeczności Akademii.


Nasza misja i cel


Działamy na rzecz społecznego włączenia. Wprowadzamy na rynek oraz rekomendujemy najwyższej jakości rozwiązania, produkty i usługi wpływające na poprawę jakości życia osób wymagających wsparcia ze względu na stan zdrowia oraz ze względu na potrzeby rozwojowe, edukacyjne. 

Centrum Transferu Wiedzy APS powstało w 2013 roku. Jego zadaniem jest transfer do gospodarki wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Od strony prawnej ma formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest Akademia reprezentowana przez Rektor dr hab. Barbarę Marcinkowską, prof. APS. Dotychczas Centrum kierowane było kolejno przez Katarzynę Miturską i dr. Jarosława Korczaka. Obecnie prowadzone jest przez Beatę Kwiatkowską pełniącą funkcję prezeski.


Spotkanie organizacyjne


Zapraszamy osoby, dla których różnorodność stanowi wartość i którym bliska jest misja Centrum.

Masz pomysł na kurs, kampanię społeczną, zabawkę, grę, aplikację lub inną usługę czy produkt, które wpłyną na poprawę jakości życia dzieci, młodzieży i dorosłych wymagających wsparcia ze względu na stan zdrowia, sytuację życiową lub potrzeby rozwojowe i edukacyjne? Poznajmy się.

Pierwsze spotkanie organizacyjne Centrum Transferu Wiedzy APS odbędzie się w listopada - 16.11.22 r. o godz. 14:00, w Sali Senatu, w budynku C.

 

Znajdziesz nas na:

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 10-11-2022