Bieżące informacje

KOMUNIKAT

DS1 „Jelonek”, DS3 „Rogaś”, DS4 „Sarna”

 

Kwaterowanie studentów na rok akademicki 2023/2024  odbędzie się w dniach:

                      

                       poniedziałek                    25.09.2023           w godz.       800 – 1400

                       wtorek                            26.09.2023           w godz.       800 – 1400

                       środa                               27.09.2023           w godz.       800 – 1400

                       czwartek                         28.09.2023           w godz.       800 – 1400

                            piątek                               29.09.2023           w godz.       800 – 1400

 

W pozostałe dni września kwaterowanie po uzgodnieniu telefonicznym.

 

Studenci powinni posiadać:

 

 

 • wypełnione formularze - pobrane z recepcji
 • dowód osobisty/paszport
 • dwa zdjęcia (aktualne)

 

 

zakwaterowanie studentów na rok akad. 2023/2024 w akademikach „Starej Zabudowy” OA „Przyjaźń” w dniach:

- 25.09.2023 r. od godz. 10.00 do godz. 14.00,

- 26.09.2023 r. od godz. 10.00 do godz. 14.00,

- 27.09.2023 r. od godz. 10.00 do godz. 14.00,

- 28.09.2023 r. od godz. 10.00 do godz. 14.00,

- 29.09.2023 r. od godz. 10.00 do godz. 14.00.

Płatności z tytułu zakwaterowania (czynsz, opłata rejestracyjna, kaucja) wyłącznie kartą płatniczą.

 

Studenci, którzy otrzymali skierowanie, powinni zakwaterować się do 29.09.2023 roku.

Po tym terminie niewykorzystane miejsca przechodzą w gestię Osiedla.

 

Akademiki w roku akademickim 2023/2024

Lista przyznanych miejsc w DS Jelonek
Lista przyznanych miejsc w DS Rogaś

Lista przyznanych miejsc w DS Sarna

Lista przyznanych miejsc w DS Stara Zabudowa

Aby ubiegać się o miejsce w Domu Studenta należy wypełnić wniosek o akademik, który znajduje się na stronie internetowej APS w zakładce - studenci - akademiki - formularz do pobrania.

Wypełniony, podpisany formularz należy dostarczyć do pokoju 3124 lub przesłać pocztą na adres Uczelni z dopiskiem "pokój 3124" do 12 czerwca 2023 r.

Przyznawanie miejsc w Domach Studenta

 

 1. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w Domu Studenta Akademii Pedagogiki Specjalnej przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd do Akademii uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. 
 2. Student ubiegający się o miejsce w Domu Studenta obowiązany jest do złożenia w Biurze Pomocy Materialnej i Absolwentów wypełnionego wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenta (załącznik nr 3 do Regulaminu).
 3. Terminy składania wniosków umieszczane są w formie ogłoszeń w USOSweb oraz na stronie internetowej APS.
 4. Kandydaci na I rok studiów pierwszego stopnia, kandydaci na I rok studiów drugiego stopnia oraz kandydaci na I rok jednolitych studiów magisterskich składają dokumenty o miejsce w Domu Studenta wraz z dokumentacją wymaganą w procedurze rekrutacyjnej.
 5. Miejsce w Domu Studenta przyznaje Komisja Socjalno-Bytowa.
 6. Komisja Socjalno-Bytowa umieszcza listę osób (ich numery albumów), którym przyznano miejsce w Domu Studenta na stronie internetowej Akademii najpóźniej do 30 czerwca.
 7. Kandydaci na I rok studiów pierwszego stopnia, kandydaci na I rok studiów drugiego stopnia oraz na I rok jednolitych studiów magisterskich otrzymują informację mailem za pośrednictwem IRK.
 8. Małżeństwa studenckie mogą ubiegać się o przyznanie pokoju małżeńskiego.
 9. Matki z dziećmi mogą ubiegać się o przyznanie pokoju dla matki z dzieckiem.
 10. Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o przyznanie pokoju dostosowanego do wózka inwalidzkiego.

Kandydaci na I rok studiów pierwszego stopnia, kandydaci na I rok studiów drugiego stopnia oraz kandydaci na I rok jednolitych studiów magisterskich otrzymają informację o przyznaniu miejsca w Domu Studenta w IRK lub telefonicznie.

Kontakt telefoniczny do Domów Studenta:

DS "Jelonek" 22- 487 15 12

DS "Rogaś" 22- 487 15 32

DS "Sarna" 22- 487 15 42

"Stara zabudowa" 22- 487 15 21