O nas

Jak pomagamy?


Akademicka Poradnia Psychologiczna (APP) działa od stycznia 2015 roku i została powołana przez Rektora APS w odpowiedzi na inicjatywę pracowników Instytutu Psychologii.

APP LogotypPoradnia udziela bezpłatnej pomocy psychologicznej studentkom i studentom wszystkich kierunków studiów stacjonarnych, zaocznych i podyplomowych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Od chwili ogłoszenia w Polsce zagrożenia epidemicznego Poradnia wspiera również wszystkich pracowników Akademii. Zasady działania Poradni określa Regulaminem Akademickiej Poradni Psychologicznej.


Nadrzędną zasadą świadczenia pomocy psychologicznej w Poradni jest poufność i ochrona wszystkich uzyskanych przez Poradnię danych i informacji. Pomoc psychologiczna odbywa się według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością i sumiennością. W ramach APP uzyskasz bezpłatną pomoc psychologiczną w postaci:

  • konsultacji psychologicznej,
  • poradnictwa psychologicznego,
  • interwencji kryzysowej,
  • warsztatów psychoedukacyjnych,
  • psychoterapii indywidualnej,
  • psychoterapii grupowej.


Regulamin Poradni [Word 15,2 KB], [PDF 135 KB]
Zespół Poradni - sylwetki


Siedziba


Poradnia mieści się w Instytucie Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Nasz adres to ul. Spiska 16, piętro 1 pokój nr 6103. Miejsce to zarówno przez charakterystyczny, artystyczny wystrój, jak i odizolowanie od gwaru akademickiego gwarantuje intymność oraz dyskrecję dla osób korzystających z poradni. Dla osób z trudnościami w poruszaniu się po schodach konsultacje odbywają się przy ul. Szczęśliwickiej 40, pokój 3611.