Zespół Poradni

dr Kamila Dobrenko

Kamila Dobrenko

 

Psychoterapeutka integracyjna. Łączy metody pracy z różnych nurtów psychoterapeutycznych, dobierając narzędzia w zależności od tego, nad czym pracuje z daną osobą. Korzysta m.in. z metod charakterystycznych dla psychoterapii humanistycznej, Gestalt, terapii Ericksonowskiej, poznawczo-behawioralnej i systemowej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Czteroletnią szkołę psychoterapii podyplomowo odbyła w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie (rekomendowaną przez PTP). Prywatną praktykę prowadzi od 2011 r. Wcześniej pracowała przez dwa lata, jako psycholog szkolny. Odbyła staże m.in. w: Akademickim Ośrodku Psychoterapii przy Wydziale Psychologii UW; Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego (Poliklinika Bródnowskiego Centrum Klinicznego). Ponadto pracuje naukowo i dydaktycznie jako adiunkt w Instytucie Psychologii (IP) Stosowanej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. W ramach specjalności “Wspieranie Rozwoju i Kształcenia” w IP prowadzi zajęcia dotyczące m.in. wspierania rozwoju osobowości, pracy z grupami, treningi motywacji oraz kształtowania nawyków zdrowego życia. Przeczytaj więcej - http://www.wsns.aps.edu.pl/instytut-psychologii-stosowanej/sylwetki-naukowe/dobrenko-kamila.aspx

 

dr Sylwia Kluczyńska

Sulwia Kluczyńska

Psycholożka, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego Instytutu Psychologii Stosowanej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA, IPZ PTP), kierownik Studiów Podyplomowych w zakresie Poradnictwa Psychologicznego i Interwencji Kryzysowej. Udziela pomocy psychologicznej osobom zmagającym się z  kryzysami rozwojowymi i sytuacyjnymi. Przeczytaj więcej - http://www.wsns.aps.edu.pl/instytut-psychologii-stosowanej/sylwetki-naukowe/kluczyńska-sylwia.aspx


mgr Barbara Sękowska

Zdjęcie barbary Sękowskiej

Absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Aktualnie w trakcie szkolenia z psychoterapii psychodynamicznej w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. Od 2011 roku pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie, gdzie prowadzi psychoterapię młodzieży i dorosłych oraz konsultacje psychologiczne. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w Ośrodku Wsparcia „Serce” dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica, prowadząc krótkoterminową psychoterapię dorosłych. Swoją pracę poddaje stałej superwizji. W oparciu o podejście psychodynamiczne udziela pomocy psychologicznej osobom w kryzysie psychicznym.

 

dr Małgorzata Stawska

Małgorzata Stawska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, przez wiele lat związana z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, a następnie z Instytutem Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Od początku pracy zawodowej łączyła działalność naukowo-dydaktyczną z praktyką psychologiczną. Jest absolwentką 4-letniego podyplomowego kursu psychoterapii, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz wielu innych kursów i szkoleń z zakresu psychoterapii. Przez kilka lat pracowała z dziećmi chorymi onkologicznie i ich rodzinami. Współpracowała ze Stowarzyszeniem Aslan, gdzie prowadziła terapię młodych kobiet cierpiących na bulimię. 

Od 2007 roku prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Szczególnie dobrze czuje się w pracy z kobietami. Pracuje w podejściu integracyjnym z psychodynamicznym rozumieniem przyczyn trudności pacjenta. Pomaga w trudnościach w bliskich relacjach z ludźmi, w kryzysach życiowych, przy zmaganiu się z lękami, depresją, przy niskim poczuciu własnej wartości, przy natręctwie myśli, kompulsywnych zachowaniach.

dr Dominika Wiśniewska

Dominika Wiśniewska
Ukończyła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością psychoterapia. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i psycholog na oddziale chorób somatycznych. Od lat łączy pracę kliniczną - psychoterapeutyczną z naukowo–dydaktyczną. Pomaga osobom doświadczającym nadmiarowego smutku, przygnębienia, złości, lęku, mającym trudności w relacjach rodzinnych i towarzyskich. Dorosłym, którzy mają poczucie, że doświadczenia z dzieciństwa nie pozwalają im w pełni realizować się w życiu. Osobom, które zmagają się z niepełnosprawnością, chorobą somatyczną lub psychiczną. Prowadzi psychoterapię m.in. osób niesłyszących w Polskim Języku Migowym. Jest terapeutą uzależnień osób Głuchych/niedosłyszących (certyfikat PARPA). W swojej pracy posługuje się podejściem integracyjnym. Ukończyła 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii integracyjnej w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.

 

dr Lidia Zabłocka-Żytka (Kierownik APP)

Specjalista psycholog kliniczny w obszarze zaburzeń zdrowia psychicznego, Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz czteroletniego kurs psychoterapii w Collegium Medicum UJ w  Krakowie. Od lat łączy praktykę kliniczną z pracą naukowo-dydaktyczną w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. 

Doświadczenie kliniczne zdobyła, pracując m.in. w Klinice Nerwic (prowadziła terapię indywidualną i grupową) oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Ma doświadczenie pracy z osobami z zaburzeniami odżywiania, cierpiącymi na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości.

Oferuje pomoc osobom przeżywającym silne lęki, trudności adaptacyjne, konflikty interpersonalne oraz osobom chorującym przewlekle na choroby somatyczne m.in. współpracuje ze stowarzyszeniem osób chorujących na choroby tkanki łącznej „3majmy się razem”. Prowadzi warsztaty promocji zdrowia psychicznego, poradnictwo psychologiczne oraz  terapię indywidualną, którą poddaje systematycznej superwizji. W pracy terapeutycznej korzysta z podejścia integracyjnego, w odpowiedzi na potrzeby pacjenta. Przeczytaj więcej - http://www.wsns.aps.edu.pl/instytut-psychologii-stosowanej/sylwetki-naukowe/zabłocka-żytka-lidia.aspx

 

dr Maria Weker

 Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie specjalności Neuropsychologia kliniczna. W ramach aktywności zawodowej brała udział w klinicznych projektach naukowo-badawczych prowadzonych m.in w Instytucie Matki i Dziecka, na Oddziale Neurochirurgii Mazowieckiego  Szpitala Bródnowskiego  oraz w badaniach prowadzonych w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN. im M. Nenckiego, oraz międzynarodowych projektach dotyczących stresu w ujęciu medyczno – psychologicznym. Jako neuropsycholog kliniczny miała okazję współpracować z  lekarzami i specjalistami w zakresie chorób neurodegeneracyjnych. Doświadczenie zebrane podczas pracy na Oddziale  Neurochirurgii pozwoliło jej poznać cienie i blaski pracy klinicznej. Od wielu lat pracuje także z młodzieżą i młodymi dorosłymi w zakresie poradnictwa neuropsychologicznego.
Pomaga w trudnościach w obszarze funkcjonowania poznawczego, pamięciowego i wykonawczego. Proponowane wsparcie osadzone jest w diagnostyce zdolności pamięciowych, procesów uwagi, zdolności planowania, analizy przestrzennej, koordynacji wzrokowo- ruchowej, zdolności grafomotorycznych i funkcji wykonawczych.

 

dr Dorota Jasielska

Doktor nauk społecznych, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością Wspieranie Rozwoju Osobowości. Ekspertka w budowaniu dobrostanu psychicznego oraz doświadczona trenerka umiejętności psychospołecznych oraz Odkrywania potencjału zawodowego metodą Spadochron. Obecnie w trakcie szkolenia w Profesjonalnej
Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia, w podejściu integracyjnym. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej, gdzie prowadzi badania nad społecznymi uwarunkowaniami dobrostanu psychicznego. Pełni również funkcję doradcy
studentów dla kierunku psychologia. Od kilkunastu lat udziela wsparcia psychologicznego i towarzyszy w rozwoju zarówno podczas pracy grupowej, jak i w kontakcie indywidualnym. W swojej pracy skupia się na budowaniu odporności psychicznej oraz wypracowaniu strategii regulacji emocji, wykorzystując narzędzia i interwencje z obszaru psychologii pozytywnej,
opierając się na mocnych stronach, zasobach oraz potencjale osobistym. W Poradni prowadzi konsultacje, zajmuje się pomocą psychologiczną oraz poradnictwem psychologicznym.

 

mgr Marta Ślaska

Udziela konsultacji psychologicznych, prowadzi interwencję kryzysową oraz psychoterapię indywidualną i grupową w nurcie psychodynamicznym dla osób dorosłych.
Pracuje z pacjentami zgłaszającymi się z: zaburzeniami nastroju, lękowymi, urojeniowymi, problemami adaptacyjnymi i związanymi ze stresem oraz zaburzeniami osobowości.

Absolwentka Instytutu Psychologii Stosowanej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (specjalność psychologia kliniczna) oraz Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła całościowe studia podyplomowe w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, które przygotowują do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP.

Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w Stowarzyszeniu Aktywnie Przeciwko Depresji im. dr. Dariusza Wasilewskiego, na stanowisku psychologa w szkole podstawowej oraz na stażach min. w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Szpitala Bródnowskiego. Zawodowo związana ze Szpitalem Bielańskim.