Zarząd Samorządu Studentów

Zarząd Samorządu Studentów na rok akademicki 2022/2023

Zarząd Samorządu Studentów na rok akademicki 2022/2023

Przewodniczący Samorządu Studentów

Karol Karniewicz

przewodniczacyss@aps.edu.pl

Sekretarz Samorządu Studentów

Weronika Białecka

sekretarzss@aps.edu.pl

Przewodnicząca Komisji Dydaktycznej

Maja Kapturowska

komisjadydaktycznass@aps.edu.pl

Przewodniczący Komisji Kultury

Kamil Klimański

komisjakulturyss@aps.edu.pl

Zastępca Przewodniczącego
Samorządu Studentów

Przewodniczący Komisji
ds. Promocji i Współpracy

Marcel Szkuciak

komisjapromocjiss@aps.edu.pl

Przewodnicząca Komisji ds. Osób z Niepełnosprawnością

Julita Domiziak

komisjaniepelnosprawnosciss@aps.edu.pl

Przewodnicząca Komisji Socjalno-Bytowej

Katarzyna Stolarska

komisjasocjalnass@aps.edu.pl

Przewodnicząca Komisji ds. Uczelnianych Organizacji Studenckich

Angelika Terlecka

komisjauosss@aps.edu.pl