Zarząd Samorządu Studentów

Tutaj znajdziecie wszystko, co może dla Was zrobić Zarząd Samorządu Studentów.

Zarząd Samorządu Studentów na rok akademicki 2021/2022

Przewodniczący Samorządu Studentów

Gabriel Kublik

przewodniczacass@aps.edu.pl

Sekretarz Samorządu Studentów

Weronika Białecka

sekretarzss@aps.edu.pl

Przewodniczący Komisji Dydaktycznej

Maja Kapturowska

komisjadydaktycznass@aps.edu.pl

Przewodnicząca Komisji Kultury

Dominika Cygan

komisjakulturyss@aps.edu.pl

Przewodnicząca Komisji ds. Promocji i Współpracy

Anna Kusoska

komisjapromocjiss@aps.edu.pl

Przewodnicząca Komisji ds. Osób z Niepełnosprawnością

Michalina Prus

komisjaniepelnosprawnosciss@aps.edu.pl

Przewodniczący Komisji Socjalno-Bytowej

Marcel Szkuciak

komisjasocjalnass@aps.edu.pl

Przewodnicząca Komisji ds. Uczelnianych Organizacji Studenckich

Paulina Kowalczyk

komisjauosss@aps.edu.pl