Członkowie Rady Studentów

W roku 2022/2023 Radę Studentów Reprezentują...

Skład Rady Studentów na kadencję w roku akademickim 2022/2023

Zarząd Samorządu Studentów

1. Przewodniczący Samorządu - Karol Karniewicz

2. Sekretarz Samorządu Studentów - Weronika Białecka

3. Przewodnicząca Komisji Dydaktycznej – Maja Kapturowska

4. Przewodniczący Komisji Kultury – Norbert Podsiadły

5. Przewodniczący Komisji ds. Promocji i Współpracy – Marcel Szkuciak

6. Przewodnicząca Komisji ds. Osób z Niepełnosprawnością – Julita Domiziak

7. Przewodnicząca Komisji Socjalno Bytowej – Wiktoria Komoń 

8. Przewodnicząca Komisji ds. Uczelnianych Organizacji Studenckich – Angelika Terlecka

 

Przedstawiciele Studentów

1. Natalia Lewandowska

2. Joanna Gawart

3. Olga Bełcik

4. Bartosz Gradowski

5. Alicja Potomska

6. Joanna Garbacka

7. Agata Matusiak

8. Konrad Czapski

9. Aleksandra Lenarcik

10. Julia Zając

11. Jan Ambrożkiewicz

12. Julia Kucińska

13. Martyna Kuźniar

14. Julia Olifirowicz

15. Michalina Pasternak

 

Przedstawiciele Uczelnianych Organizacji Studenckich

1. Koło Wczesnego Wspomagania Rozwoju PROGRESSUS - Luiza Królikowska 

2. Studenckie Koło Naukowe Wczesnej Edukacji -Alicja Żądło

3. Studenckie Biuro Wolontariatu - Zuzanna Chałubińska

4. Koło Psychologii Klinicznej i Psychoterapii APSI - Adrianna Wołtosz

5. Koło Terapii Pedagogicznej - Alicja Pacholczyk

6. SKN Disability Studies - Weronika Bielecka 

7. KN Pracy Socjalnej Pozytyw - Natalia Grzegolec

8.  KN Miłośników Sztuki - Marta Pawłowska

9.  KN Psychologii Traumy - Wiktoria Sośniuk

10. Koło Arteterapii ARTE - Monika Herrmann

11. KN Seksuologii - Weronika Białecka

12. KN IDEM - Aleksandra Marks

13. Górskie Koło APS - Adrianna Sokołowska 

14. KN Resocjalizacji - Anna Iglicka

15. KN Psychologii Sądowej -Maria Brzezińska

16. KN Logopedii - Klaudia Borejko

17. KN Pedagogiki Zdolności i Informatyki - Radosław Pasterny

18. KN Ekologii „EKO APS” - Alicja Sztormowska

19. KN Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży APS -Aleksandra Fijałkowska

20. KN Podstaw Pedagogiki „Paideia” - Marika Płachta

21. KN Animatorów Lektury APS „Buka” - Agata Powirtowska