Członkowie Rady Studentów

W roku 2022/2023 Radę Studentów Reprezentują...

Skład Rady Studentów na kadencję w roku akademickim 2022/2023

Zarząd Samorządu Studentów

1. Przewodniczący Samorządu - Karol Karniewicz

2. Sekretarz Samorządu Studentów - Weronika Białecka

3. Przewodnicząca Komisji Dydaktycznej – Maja Kapturowska

4. Przewodniczący Komisji Kultury – Kamil Klimański

5. Przewodniczący Komisji ds. Promocji i Współpracy – Marcel Szkuciak

6. Przewodnicząca Komisji ds. Osób z Niepełnosprawnością – Julita Domiziak

7. Przewodnicząca Komisji Socjalno Bytowej – Katarzyna Stolarska 

8. Przewodnicząca Komisji ds. Uczelnianych Organizacji Studenckich – Angelika Terlecka

 

Przedstawiciele Studentów

1. Wiktoria Lipińska

2. Norbert Podsiadły

3. Natalia Lewandowska

4. Joanna Gawart

5. Olga Bełcik

6. Bartosz Gradowski

7. Alicja Potomska

8. Joanna Garbacka

9. Agata Matusiak

10. Konrad Czapski

11. Aleksandra Lenarcik

12. Julia Zając

13. Jan Ambrożkiewicz

14. Julia Kucińska

15. Martyna Kuźniar

16. Julia Olifirowicz

17. Emilia Kamińska

18. Michalina Pasternak

 

Przedstawiciele Uczelnianych Organizacji Studenckich

1. Koło Wczesnego Wspomagania Rozwoju PROGRESSUS - Luiza Królikowska 

2. Koło Naukowe Psychologii Synergia - Paulina Wociór 

3. Studenckie Biuro Wolontariatu - Zuzanna Chałubińska

4. Koło Psychologii Klinicznej i Psychoterapii APSI - Adrianna Wołtosz

5. Koło Terapii Pedagogicznej - Alicja Pacholczyk

6. SKN Disability Studies - Weronika Bielecka 

7. KN Pracy Socjalnej Pozytyw - Natalia Grzegolec

8.  KN Miłośników Sztuki - Marta Pawłowska

9.  KN Psychologii Traumy - Wiktoria Sośniuk

10. Koło Arteterapii ARTE - Monika Herrmann

11. KN Seksuologii - Weronika Białecka

12. KN IDEM - Aleksandra Marks

13. Górskie Koło APS - Adrianna Sokołowska 

14. KN Resocjalizacji - Anna Iglicka

15. Klub Studencki „Leon” - Klaudia Nowakowska

16. KN Logopedii - Klaudia Borejko

17. KN Pedagogiki Zdolności i Informatyki - Radosław Pasterny

18. KN Ekologii „EKO APS” - Alicja Sztormowska

19. KN Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży APS -Aleksandra Fijałkowska

20. KN Podstaw Pedagogiki „Paideia” - Marika Płachta

21. KN Animatorów Lektury APS „Buka” - Agata Powirtowska

22. KN Psychologii Sądowej -Maria Brzezińska

23. Studenckie Koło Naukowe Wczesnej Edukacji -Alicja Żądło