Finansowanie

Rok akad. 2023/2024

Studenci otrzymujący stypendium socjalne w związku z trudną sytuacją materialną oraz studenci niepełnosprawni kwalifikują się do Programu jako "osoby z mniejszymi szansami" i jako takie będą otrzymywać dodatkowo 250 euro na każdy miesiąc pobytu.

 

Rok akad. 2022/2023

Studenci otrzymujący stypendium socjalne w związku z trudną sytuacją materialną oraz studenci niepełnosprawni kwalifikują się do Programu jako "osoby z mniejszymi szansami" i jako takie będą otrzymywać dodatkowo 250 euro na każdy miesiąc pobytu.

 

Rok akad. 2021/2022

 

Rok akad. 2020/2021

 

Zlecenie przekazywania stypendium - link do pliku