Przeliczanie wyników rekrutacyjnych na podstawie zagranicznych dokumentów

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

Wynik rekrutacyjny na studia stacjonarne i niestacjonarne stanowi ogólny wynik uzyskany w ramach "matury zagranicznej" przetransformowany do skali 800 punktowej (0-800 punktów).
W rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oprócz wyników z "matury zagranicznej" (0-800 punktów) na wynik rekrutacyjny składają się również punkty uzyskane w trakcie egzaminu praktycznego przeprowadzanego jako autoprezentacja kandydata połączona z analizą teczki jego prac ( 0-600 punktów).
Dodatkowym warunkiem w rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunek logopedia jest uzyskanie pozytywnej oceny w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Ma ona na celu ocenę predyspozycji kandydata do wykonywania zawodu logopedy. Negatywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej uniemożliwia przyjęcie kandydata na kierunek logopedia.


Ważne:
Posiadacze "matury zagranicznej" muszą zgłosić się do Komisji Rekrutacyjnej w celu przeliczenia wyników z matury zagranicznej na punkty rekrutacyjne przed końcem zapisów w systemie IRK na dany kierunek studiów. Zgłoszenia takiego można dokonać również poprzez wysłanie skanu matury zagranicznej i jej tłumaczenie na język polski na adres: rekrutacja@aps.edu.pl wraz z prośbą o przeliczenie wyniku z matury zagranicznej i wpisanie tych danych do systemu IRK (jest to możliwe, o ile kandydat ma już założone konto w systemie i wpisane dane dotyczące wykształcenia średniego). W mailu należy również wskazać jaka jest skala ocen / wyników dla danej matury zagranicznej, co musi znaleźć potwierdzenie albo w informacjach zawartych w samym świadectwie matury zagranicznej albo w jakimś innym zaświadczeniu wydanym przez instytucję wydającą tę maturę.

Rekrutacja na studia drugiego stopnia

 

Wynik rekrutacyjny na studia stacjonarne i niestacjonarne stanowi ogólny wynik uzyskany w ramach "dyplomu zagranicznego" przetransformowany do skali 5 punktowej (0-5 punktów).


Ważne:
Posiadacze "dyplomu zagranicznego" muszą zgłosić się do Komisji Rekrutacyjnej w celu przeliczenia wyników z tego dyplomu na punkty rekrutacyjne przed końcem zapisów w systemie IRK na dany kierunek studiów lub dany kierunek studiów i specjalność. Zgłoszenia takiego można dokonać również poprzez wysłanie skanu dyplomu zagranicznego i jego tłumaczenie na język polski na adres: rekrutacja@aps.edu.pl wraz z prośbą o przeliczenie wyniku z dyplomu zagranicznego i wpisanie tych danych do systemu IRK (jest to możliwe, o ile kandydat ma już założone konto w systemie i wpisane dane dotyczące wykształcenia średniego). W mailu należy również wskazać jaka jest skala ocen / wyników dla danego dyplomu zagranicznego, co musi znaleźć potwierdzenie albo w informacjach zawartych w samym dyplomie albo w jakimś innym zaświadczeniu wydanym przez instytucję wydającą ten dyplom.