Perspektywy zatrudnienia

Miejsca, w których absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie:

  • Instytucje naukowe;
  • Instytuty oraz firmy badawcze;
  • Ośrodki badań opinii społecznej i rynku;
  • Organy administracji publicznej;
  • Ośrodki pomocy społecznej;
  • Organizacje pozarządowe;
  • Agencje doradztwa personalnego, zatrudnienia oraz zarządzania zasobami ludzkimi;
  • Domy mediowe;
  • Agencje Public Relations;
  • Działy marketingu, promocji i PR w przedsiębiorstwach oraz instytucjach państwowych.