Kadra

prof Weigl

                          

                    

                       dr hab. prof APS Barbara Weigl

 

 Profesor nadzwyczajny APS. Dyrektor Instytutu Psychologii Stosowanej. Zainteresowana m. in. psychologicznymi aspektami marginalizacji społecznej, postawami etnicznymi u dzieci i młodzieży oraz psychologią relacji międzykulturowych. Współorganizowała i współprowadziła międzynarodowe cykle szkoleń w zakresie rozwiązywania konfliktów etnicznych i edukacji międzykulturowej, w tym: Teacher Training in Intercultural Education na Beit Berl College w Izraelu; Training Program in Community-based Conflict Resolution, Central European School for Conflict Resolution w Austrii; Pięć edycji międzynarodowego i międzyreligijnego seminarium "Tkuma" dla studentów polskich, ukraińskich i żydowskich na Ukrainie. Laureatka wyróżnienia Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej  POLCUL za pracę na rzecz tolerancji w środowiskach edukacyjnych i wielokulturowych. Odznaczona Medalem Zasłużonych dla Tolerancji przyznany przez Fundację Ekumeniczną TOLERANCJA.

 

prof Czabała

                

 

               Prof. dr hab. Jan Czesław Czabała

 

 

 

 

Kierownik Katedry Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego. Członek zespołów redakcyjnych czasopism naukowych międzynarodowych i polskich, m.in. „Psychiatrii Polskiej” i „Psychoterapii”. Wieloletni przewodniczący Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii.  Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych, m.in. Society for Psychotherapy Research, ENTER for Mental Health. Realizator 10 międzynarodowych programów badawczych finansowanych przez Komisję Europejską i Fogarty International Centre (USA). Autor ponad 100 publikacji naukowych.

 

 

dr Zajenkowska

                         

 

 

                          dr hab. Anna Zajenkowska, prof. APS

 

 


Adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Jej zainteresowania naukowe obejmują międzykulturową psychologię społeczną, w tym porównawcze analizy uwarunkowań reakcji agresywnych. Interesują ją także poznawcze podstawy różnic międzypłciowych oraz międzykulturowych w zakresie wrogich atrybucji. Zajmuje się także psychodynamiczną psychoterapią indywidualną i grupową. Ponadto, ukończyła studia magisterskie w zakresie International Commerce na Uniwersytecie Korei oraz studium podyplomowym w zakresie bankowości Polskiej Akademii Nauk. Ma kilkuletnie międzynarodowe doświadczenie w biznesie (Polska, Austria, Korea), które wykorzystuję w prowadzeniu treningów komunikacji międzykulturowej.

Chcesz poznać innych wykładowców? Zapraszamy TUTAJ.