Perspektywy zatrudnienia

Miejsca, w których absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie:

 • Instytucje naukowe;
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
 • Poradnie zdrowia psychicznego;
 • Ośrodki leczenia uzależnień;
 • Poradnie seksuologiczne;
 • Instytucje oświatowe;
 • Ośrodki adopcyjne i domy dziecka;
 • Ośrodki doradztwa zawodowego;
 • Ośrodki naukowo-badawcze;
 • Agencje public relations;
 • Działy marketingu i human resources;
 • Firmy szkoleniowe i doradztwa biznesowego;
 • Organizacje pozarządowe;
 • Instytucje społeczne.