Kadra

dr  Danuta Emiluta-Rozya – kierownik Zakładu Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej - link do sylwetki naukowej

dr hab. Sławomir Śniatkowski, prof. APS - link do sylwetki naukowej

dr Izabela Więcek-Poborczyk - link do sylwetki naukowej

dr  Dorota Lipiec - link do sylwetki naukowej

dr Agnieszka Jedlińska - link do sylwetki naukowej

dr Katarzyna Ita Bieńkowska - link do sylwetki naukowej

dr Justyna Żulewska-Wrzosek - link do sylwetki naukowej

dr Gabriela Lorens - link do sylwetki naukowej

mgr Agata Mężyk- link do sylwetki naukowej

mgr Kamil Jaros - link do sylwetki naukowej

mgr Łukasz Kowalczyk - link do sylwetki naukowej


oraz nauczyciele akademiccy m.in. z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, także logopedzi praktycy z warszawskich ośrodków oświatowych i medycznych, współpracujący z Zakładem Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej.