Studia stacjonarne II stopnia

Studia drugiego stopnia

- dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków artystycznych lub pokrewnych (w tym społecznych, humanistycznych itp.)

Program studiów ukierunkowany jest na spersonalizowany rozwój osobowości studenta, zarówno w odkrywaniu i rozwijaniu potencjału twórczego (artystycznego i/bądź pedagogiczno-wychowawczego), jak też identyfikacji i budowaniu własnej ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego. Dlatego w kształceniu tak silny nacisk kładziemy na partnerskie i zindywidualizowane relacje ze studentem, zarówno w przygotowaniu pedagogicznym, jak i rozwoju artystycznym, na zasadzie relacji mistrz – uczeń w pedagogice i sztuce, budując elastyczny i nakierowany na indywidualny rozwój zestaw przedmiotów pogłębiających rozumienie sztuki w widzeniu artystycznym, czy warsztat pedagogicznych umiejętności wychodzących naprzeciw cyfrowej współczesności w metodyce nauczania nowych mediów. Indywidualizm kształcenia realizuje się także w możliwości wyboru między dwoma modułami zajęciowymi, poszerzającymi, w wybranym przez studenta obszarze, jego profesjonalne kompetencje:

Moduł Artystyczny umożliwia kontynuację edukacji artystycznej w ramach kierunku oraz uzyskanie tym samym pełni kompetencji nauczycielskich.  Poszerza program przede wszystkim o sztukę w przestrzeni publicznej (np. graffiti, mural, performance), sztukę nowych mediów i współczesne działania artystyczne (instalacje audiowizualne, intermedia itp.).

Moduł Arteterapeutyczny rozbudowuje warsztat umiejętności pedagogiczno-wychowawczych o zaawansowane techniki arteterapeutyczne i elementy socjoterapii, rozwijając umiejętność pracy z grupą i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi, zwłaszcza na gruncie współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych i społecznych, z wykorzystaniem terapeutycznego oddziaływania poprzez sztukę i stymulowania plastycznej ekspresji twórczej. Program umożliwia uzyskanie umiejętności i kompetencji artysty wizualnego oraz uzyskanie uprawnień poprzez kontynuację kształcenia pedagogicznego w zakresie nauczania plastyki.

Internetowa Rejestracja Kandydatów - link do pliku