Studia stacjonarne I stopnia

Studia pierwszego stopnia

Celem studiów, łączących uprawianie sztuk pięknych z zajęciami w zakresie pedagogiki i psychologii jest wykształcenie wrażliwych i twórczych osób dbających o rozwijanie własnej osobowości, zamiłowań artystycznych oraz umiejętności związanych z przyszłą pracą nauczyciela i animatora wydarzeń kulturalnych. Program umożliwia spersonalizowanie kształcenia do indywidualnych potrzeb studenta - przyszłego nauczyciela, poprzez wybór jednego z dwóch modułów (media cyfrowe lub arteterapia):

Moduł media cyfrowe przeznaczony jest dla osób zainteresowanych poszerzeniem i pogłębieniem umiejętności posługiwania się mediami cyfrowymi (grafika i animacja komputerowa, film cyfrowy, wideoart, druk 3D itp.). W połączeniu z zajęciami z grafiki wydawniczej i projektowania graficznego zapewnia przygotowanie do pracy w wolnych zawodach artystycznych (np. grafik komputerowy czy fotograf dla agencji reklamowych).

Moduł arteterapia umożliwia poszerzenie i wzbogacenie kompetencji pedagogicznych o znajomość technik arteterapii w stymulowania pracy uczniów; w połączeniu z warsztatami z umiejętności interpersonalnych uczy profesjonalnej pracy z grupą oraz daje narzędzia rozwiązywania sytuacji konfliktowych i obniżania poziomu stresu. Rozbudowuje możliwości pracy zawodowej o bycie arteterapeutą w instytucjach opieki psychiatrycznej, jak też świadczenie usług w zakresie zajęć arteterapeutycznych.

 Internetowa Rejestracja Kandydatów - link do pliku