dr Marta Mikołajczyk

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej


Kontakt

E-mail: mmikolajczyk[at]aps.edu.pl

Telefon: +48 22 589 36 00 wew. 2208


Główne obszary badawcze

  • praca socjalna, bezdomność, uzależnienia, rodzina

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

    Od 2005 roku wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

    Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół bezdomności, uzależnień i rodziny. Kierowała i realizowała projekty badawcze dotyczące kryzysu bezdomności (m.in. „Losy bezdomnych matek”, dofinansowanie z KBN; „Służby społeczne wobec problemu bezdomności: działania i rekomendacje”, dofinansowanie z APS).

    Redaktorka, współautorka i autorka opracowań naukowych nt. sytuacji osób bez dachu nad głową, pracy socjalnej i pomocy społecznej.

    Sekretarz Redakcji czasopisma Praca Socjalna.

 - ikona sylwetki