dr Kasper Sipowicz

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Jednostka : Katedra Interdyscyplinarnych Studiów nad Niepełnosprawnością


Kontakt

E-mail: ksipowicz[at]aps.edu.pl

Telefon: 22 589-36-00 wew. 3510


Główne obszary badawcze

 • pedagogika inkluzyjna, dogoterapia, hipoterapia, problem samotności w naukach społecznych i medycznych;

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:

  2018 – 2020   Uczelnia: Uniwersytet Łódzki

  Jednostka: Wydział Nauk o Wychowaniu

  Kierunek: studia podyplomowe „Oligofrenopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”

  09.07.2020 – uzyskanie uprawnień pedagoga specjalnego w zakresie oligofrenopedagogiki

  17.03.2019 – uzyskanie uprawnień arteterapeuty

  2009 – 2012  Studia doktoranckie z zakresu nauk humanistycznych; dyscyplina: nauki o polityce; Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi 

  26.10.2012 – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych

  2004 – 2009   Uczelnia: Uniwersytet Łódzki; studia magisterskie z zakresu neofilologii

  Najważniejsze publikacje:

  Podlecka, M., Sipowicz, K., Pietras, T. (2020). Znaczenie koncepcji neuroróżnorodności dla autorstwa życia osób ze spektrum autyzmu. Forum Pedagogiczne, 10 (2), 107-120.

  Sipowicz, K., Witusik, A., Pietras, T. (red.) (2019). Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

  Sipowicz, K., Podlecka, M., Pietras, T. (2019). Maria Grzegorzewska as a moral exemplar for contemporary youth. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 37 (1), 268-288.

  Głodkowska, J., Sipowicz, K., Patejuk-Mazurek, I. (red.). (2018). Tradycja i współczesność pedagogiki specjalnej w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich. Warszawa: Wydawnictwo APS.

  Sipowicz, K., Podlecka, M. (2018). Kynoterapia dzieci z trudnościami emocjonalnymi. W: E. Śmiechowska-Petrovskij, E. Kwiatkowska (red.), Dzieci z trudnościami poznawczymi i emocjonalnymi w młodszym wieku. Terapia i wspieranie, (s. 105-130). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.

  Sipowicz, K., Pietras, T. (2017). Wprowadzenie do pedagogiki inkluzyjnej (włączającej). Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

  Sipowicz, K., Najbert, E., Pietras, T. (2017). Wielowymiarowy aspekt kryzysu w teorii i praktyce. Będzin: Wydawnictwo e-bookowo.

  Sipowicz, K., Pietras, T. (2017). Przypadek dorosłego mężczyzny z zespołem sawanta w przebiegu spektrum autyzmu. Polski Merkuriusz Lekarski, XLIII (253), 32-34.

  Sipowicz, K., Pietras, T. (2017). Rozpad tradycyjnych wartości w rodzinie a problem uzależnienia od alkoholu wśród młodzieży. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 31 (3), 48-60.

  Sipowicz, K., Najbert, E., Pietras, T. (2016). Terapia z udziałem psa. Podstawy kynopedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

   

  Projekty badawcze:

  wielowymiarowe aspekty fenomenu samotności; spektrum ASD – epidemiologia, diagnoza i terapia; pedagogiczne aspekty hipoterapii

  Pełnione funkcje:

  członek Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów; koordynator IPS ds. zajęć prowadzonych w aplikacji MS Teams, koordynator ds. sylabusów na kierunku Interdyscyplinarne Studia nad Niepełnosprawnością, opiekun praktyk na kierunku Interdyscyplinarne Studia nad Niepełnosprawnością

   

fotografia osoby Kasper Sipowicz