Senior60+HILD (Hearing Impairment, Language Disorders)

Aktualizacja: 13-05-2021

dr Agnieszka Jedlińska, dr Katarzyna Ita Bieńkowska (Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej)

Celem badań jest zebranie danych dotyczących częstości występowania wady słuchu wśród osób powyżej 60 roku życia, możliwości ich protezowania (aparaty słuchowe, implanty ślimakowe) oraz dostępności do rehabilitacji słuchu. Dodatkowo określone zostaną potrzeby, których realizacja wpływa na dobrostan seniorów. Celem praktycznym jest stworzenie TRENINGU SŁUCHOWEGO dla osób postlingwalnie tracących słuch w formie nagrań CD oraz propozycja algorytmu postępowania rehabilitacyjnego.

 

link do webinarium

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 07-10-2020