dr Magdalena Janota-Bzowska

Stanowisko: adiunkt

Funkcja: Kierownik Zakładu Teorii i Historii Sztuki

Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej, Zakład Teorii i Historii Sztuki

E-mail: mbzowska@aps.edu.pl

Kariera naukowa

 • doktor nauk humanistycznych, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej (2001)
 • magister historii sztuki, Wydział Historyczny – Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski (1995)

Zainteresowania naukowe

 • malarstwo małych mistrzów niderlandzkich
 • najnowsza sztuka polska
 • relacje mistrz – uczeń w obszarze sztuk pięknych
 • edukacja artystyczna
 • grafika warsztatowa, malarstwo

Kurator sztuki

Kurator kilkudziesięciu wystaw w obrębie sztuki polskiej i międzynarodowej, między innymi:

 • kurator wystawy Fobie narodowe będącej imprezą towarzyszącą "23 Biennale Plakatu w Warszawie";
  prezentującej 100 plakatów mistrzów i uczniów wywodzących się z metody pedagogicznej Profesora Henryka Tomaszewskiego, Galeria APS (2012)
 • kurator wystawy prac Wojciecha Fangora w cyklu "Otwarte pracownie", Galeria APS (2007)
 • kurator wystawy Tkaniny – wystawa prac Jolanty Owidzkiej, Galeria APS (2008)

Autorstwo kilkuset opublikowanych w prasie rysunków i grafik.

Najważniejsze publikacje

Kilkadziesiąt publikacji w katalogach i materiałach wystawienniczych, liczne teksty z zakresu wychowania przez sztukę i historii sztuki, między innymi:

 • Malarz maluje siebie, [w:] Aleksandra Simińska – Malarstwo, rysunek, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012.
 • Wandering in Unknown Lands. Joanna Stasiak’s Paintings on Silk. Wędrówka do nieznanych miejsc. Joanny Stasiak malarstwo na jedwabiu, Instytut Edukacji Artystycznej APS, Warszawa 2012.
 • National Phobias, Wydawnictwo APS, Warszawa 2012.
 • Znaki pamięci, [w:] Okruchy Atlantydy. Dalecy Bliscy, (red.) S. Paruch, IEA APS, Warszawa 2012.
 • Przekaz ikonograficzny i przekaz werbalny w nauczaniu o sztuce [w:] Komunikacja wobec wyzwań współczesności,
  (red.) M. Wawrzak-Chodaczek, I. Jagoszewska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 • Plastyka – Podręcznik do gimnazjum, recenzenci: prof. dr hab. Wiesława Limont, prof. dr hab. Maria Poprzęcka, dr Gabriela Olszowska, Numer dopuszczenia 246/2009 Wydawnictwo Juka- 91, Warszawa 2009.
 • Okiem mistrza i okiem ucznia – rozważania o relacjach między nauczycielem i uczniem w obszarze sztuk pięknych, [w:] Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń, (red.) A. Błachnio,
  M. Drzewowski, M. Schneider, W. Maliszewski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 • Małe formy rzeźbiarskie w twórczości Jacka Andrzeja Kozłowskiego – cykl „Bruk warszawski”, [w:] Rzeźba w Polsce 1945-2008, Centrum Rzeźby Orońsko (2008).
 • Prawda i legenda o życiu Adriaena Brouwera (1605-1638) w świetle tradycji literackiej, [w:] Róbcie Teatr... Studia ofiarowane Profesorowi Bohdanowi Głuszczakowi w siedemdziesięciolecie urodzin, Wydział Humanistyczny UWM, Olsztyn 2007.
 • Rola nauczyciela w wychowaniu estetycznym. Relacja mistrz- uczeń w terapii zajęciowej, [w:] Edukacja-szkoła-nauczyciele - promowanie rozwoju dziecka, (red.) J. Kuźma, J. Morbitzer, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005.
 • Grafikat skulptorore e Maks Velos, [w:] Jeta ime në figura, Tirana 1997.

Projekty badawcze

 • kierownik międzynarodowego projektu artystyczno-naukowego Tradycja szkoły plakatu Henryka Tomaszewskiego a współczesne relacje mistrz- uczeń. Fobie narodowe (2012-13)
 • kierownik projektu naukowego Kondycja relacji mistrz-uczeń w obszarze sztuk pięknych na przykładzie Edukacji Artystycznej (2010)
 • wykonawca projektu naukowo-artystycznego Okruchy Atlantydy - kapliczki Warmii. Recepcja tradycji sztuki i kultury Warmii. Inspiracja w procesie tworzenia dzieła sztuki i w animacji społecznej (2009-11)

Tryptyk: Okruchy Atlantydy – kapliczki Warmii – współrealizator projektu, współtwórca pomysłu, redaktor wydawnictwa i organizator konferencji; Dom. Rytuał życia - współrealizator projektu, Dalecy – bliscy – współrealizator projektu.

 • kierownik projektu naukowego Relacje mistrz-uczeń w twórczości artystycznego klanu Kozłowskich na tle sztuki polskiej XX i początku XXI wieku (2007)

Współpraca międzynarodowa

 • międzynarodowy projekt artystyczno–naukowy: Tradycja szkoły plakatu Henryka Tomaszewskiego a współczesne relacje mistrz- uczeń. Fobie narodowe (2012-13)
 • udział w długoterminowym projekcie Polis pod patronatem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka finansowanym przez Phare i Fundację Batorego (1993-1996)
 • udział w realizacji programów Civic Education we współpracy z Mershon Center Ohio State University i Indiana University (1993-1995)

Pełnione ważne funkcje

 • Zastępca ds. Organizacyjnych Dyrektora Instytutu Edukacji Artystycznej APS (2012-13)
 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Miłośników Sztuki działającego w Instytucie Edukacji Artystycznej APS (od 2007)
 • Kierownik studiów podyplomowych „Plastyka w szkole podstawowej i gimnazjum” (od 2009)
 • członek Komisji Sądu Koleżeńskiego „Artakcja” (od 2013)

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • grafika, rysunek, malarstwo