dr Magdalena Janota-Bzowska

Magdalena Janota-Bzowska

Stanowisko: adiunkt naukowo-dydaktyczny

Funkcja: Kierownik Zakładu Teorii i Historii Sztuki

Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej, Zakład Teorii i Historii Sztuki

E-mail: mbzowska@aps.edu.pl

Strona internetowa: https://youtube.com/@sztukasubiektywnie1002

Kariera naukowa

 • doktor nauk humanistycznych, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej (2001)
 • magister historii sztuki, Wydział Historyczny – Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski (1995)

Zainteresowania naukowe

 • malarstwo małych mistrzów niderlandzkich,
 • najnowsza sztuka polska,
 • relacje mistrz – uczeń w obszarze sztuk wizualnych,
 • edukacja artystyczna,
 • grafika warsztatowa, malarstwo.

Najważniejsze publikacje

 • Pejzaże podróżne [w:] Mariusz Woszczyński, Podróż, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 2021, ISBN 978-83-66098-78-7, 191 s.
 • Spotkanie z mistrzem - dyskusje w obszarze sztuk pięknych, 2020, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, ISBN 978-83-66010-47-5, 212 s.
 • Sign of the Artist, the Artistic Sign: The Autonomy of the Artist's Signature [w:] Poland-Japan. Contemporary Art and Artistic Relations, wyd. Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i wyd. Tako, Warszawa 2019, ISBN 978-83-956228-9-2 s. 35-42,
 • Moje światy są sobie bliskie, [w:] Miasto przed burzą / Kiesner Maria, Małgorzata Czyńska, Janota-Bzowska Magdalena Dorota, Warszawa 2018, ISBN 978-83-935075-7-3, s. 105-113
 • マリア・グジェゴジェフスカ教育大学 Wandering in Unknown Lands. Joanna Stasiak’s Paintings on Silk. Wędrówka do nieznanych miejsc. Joanny Stasiak malarstwo na jedwabiu, Warszawa 2017, ISBN 978-83-935075-6-6, 79 s.
 • National Phobias, Warszawa 2012, ISBN 978-83-62828-61-6, 96 s.
 • Znaki pamięci, [w:] Okruchy Atlantydy. Dalecy Bliscy, (red.) S. Paruch, IEA APS, Warszawa 2012.
 • Przekaz ikonograficzny i przekaz werbalny w nauczaniu o sztuce [w:] Komunikacja wobec wyzwań współczesności, (red.) M. Wawrzak-Chodaczek, I. Jagoszewska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 • Okruchy Atlantydy – Kapliczki Warmii, (red.) M. Janota Bzowska, Warszawa 2010, t.I, ISBN 978-83-89600-74-5
 • Okruchy Atlantydy – Kapliczki Warmii, (red.) M. Janota Bzowska, Warszawa 2010, t.II, ISBN 978-83-89600-75-2
 • Plastyka – Podręcznik do gimnazjum, numer dopuszczenia 246/2009 Wydawnictwo Juka- 91, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7253-674-7
 • Okiem mistrza i okiem ucznia – rozważania o relacjach między nauczycielem i uczniem w obszarze sztuk pięknych, [w:] Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń, (red.) A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W. Maliszewski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s.74-86
 • Małe formy rzeźbiarskie w twórczości Jacka Andrzeja Kozłowskiego – cykl „Bruk warszawski”, [w:] Rzeźba w Polsce 1945-2008, Centrum Rzeźby Orońsko 2008.
 • Prawda i legenda o życiu Adriaena Brouwera (1605-1638) w świetle tradycji literackiej, [w:] Róbcie Teatr... Studia ofiarowane Profesorowi Bohdanowi Głuszczakowi w siedemdziesięciolecie urodzin, Olsztyn 2007, s.147-163
 • Rola nauczyciela w wychowaniu estetycznym. Relacja mistrz- uczeń w terapii zajęciowej, [w:] Edukacja-szkoła-nauczyciele - promowanie rozwoju dziecka, (red.) J. Kuźma, J. Morbitzer, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005.
 • Grafikat skulptorore e Maks Velos, [w:] Jeta ime në figura, Tirana 1997.

 

Najważniejsze dokonania artystyczne

Wystawy

 • 2023 Noc Muzeów „Międzynarodowe spotkania twórcze" wystawa zbiorowa, Spiska 16,
 • 2022 „100 - lecie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie” Sztumskie Centrum Kultury, kuratorzy: Justyna Grabowska i Krzysztof Cywiński,
 • 2022 „Pokój nauczycielski. Hommage à Grzegorzewska" Galeria APS, kurator: Magdalena Durda-Dmitruk
 • 2021 „Pejzaż wewnętrzny” wystawa monograficzna Magdaleny Janoty-Bzowskiej i Joanny Stasiak. Juniata Museum of Art (JCMA) w Stanach Zjednoczonych, Huntingdon, Pensylwania, kurator: Kathryn Blake
 • 2018 „Spiska 16” wystawa jubileuszowa pracowników IEA, Galeria Prom, Warszawa, kurator: Maria Kiesner,
 • 2015 „Zapiski” - wystawa indywidualna, GALERIA ART Radzikowscy, Brodnica, kurator: Beata Radzikowska,
 • 2015 „Lapidarium” - wystawa indywidualna, Galeria Łazienkowska, Warszawa, kurator: Anna Zbytniewska,
 • 2012 „Sicut in caelo et in terra”, Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie,

 

Projekty badawcze i artystyczne

 • 2023 Międzynarodowa Konferencja Sztuka Uczy Pomaga, współczesne perspektywy Edukacji artystycznej, współautorka projektu z prof. S.Paruchem,
 • 2021-2023 Tutoring akademicki, udział w programie, Uniwersytet Gdański,
 • 2019 Spotkanie z mistrzem - dyskusje w obszarze sztuk pięknych, kierownik projektu naukowego BSTP 19/19-I,
 • 2012-13 Tradycja szkoły plakatu Henryka Tomaszewskiego a współczesne relacje mistrz- uczeń. Fobie narodowe, kierownik międzynarodowego projektu artystyczno-naukowego,
 • 2010 Kondycja relacji mistrz-uczeń w obszarze sztuk pięknych na przykładzie Edukacji Artystycznej, kierownik projektu naukowego 
 • 2009-11 Okruchy Atlantydy - kapliczki Warmii. Recepcja tradycji sztuki i kultury Warmii. Inspiracja w procesie tworzenia dzieła sztuki i w animacji społecznej, współautorka projektów naukowo-artystycznych: Okruchy Atlantydy – kapliczki Warmii 2009-2010, Dalecy Bliscy 2010-2011, Rytuał życia. Dom 2011-2012,
 • 2007 Relacje mistrz-uczeń w twórczości artystycznego klanu Kozłowskich na tle sztuki polskiej XX i początku XXI wieku, kierownik projektu naukowego, 
 • 1993-1996 Polis pod patronatem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka finansowanym przez Phare i Fundację Batorego.

Współpraca międzynarodowa

 • 2023 międzynarodowy projekt naukowo-artystyczny „Sztuka uczy, pomaga – Art Teaching and Supporting” finansowany z funduszu programu Doskonała nauka
 • 2021 Pejzaż wewnętrzny – sygnatura artysty, międzynarodowy projekt artystyczno–naukowy, Juniata Museum of Art (JCMA) w Stanach Zjednoczonych, współautorka projektu z prof. J. Stasiak BNS 81/2021
 • 2012-13 Tradycja szkoły plakatu Henryka Tomaszewskiego a współczesne relacje mistrz- uczeń. Fobie narodowe, autorka międzynarodowego projektu artystyczno–naukowego, BSTP 4/11-II
 • 1993-1995 Civic Education, udział w realizacji programu we współpracy z Mershon Center Ohio State University i Indiana University.

 

Pełnione ważne funkcje

 • Kierownik Zakładu Teorii i Historii Sztuki, Instytut Edukacji Artystycznej,
 • od 2020 członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów,
 • Zastępca ds. Organizacyjnych Dyrektora Instytutu Edukacji Artystycznej APS (2012-13),
 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Miłośników Sztuki działającego w Instytucie Edukacji Artystycznej APS (od 2007).

 

Nagrody

 • 2023 nagroda Rektora II stopnia za wybitne osiągniecia w roku 2022,
 • 2021 nagroda indywidualna Rektora III stopnia za działalność organizacyjną w 2020
 • 2020 nagroda Rektora za publikację „Spotkanie z mistrzem – dyskusje w obszarze sztuk pięknych”,
 • 2018 Medal Komisji Edukacji Narodowej,
 • 2016 nagroda studentów dla najlepszego wykładowcy APS w 2015-16 roku, kategoria najlepszy wykład,
 • 2016 nagroda Rektora III stopnia.