Psychospołeczne konteksty badań nad agresją interpersonalną

Grażyna Poraj, Magdalena Poraj-Weder (red. nauk.)

Opis:

Wydanie: 1

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2023

Język publikacji: polski

Liczba stron: 312

Typ publikacji: praca naukowa

Agresja, mimo upływu czasu oraz zmieniających się uwarunkowań społeczno-historycznych, jest problemem ciągle aktualnym, ale jednocześnie trudnym do badania. Jest to wynikiem coraz bardziej zróżnicowanych i nasilających się form zachowań agresywnych w życiu społecznym.

Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci powstało wiele nowych podejść teoretycznych, które w bardziej precyzyjny sposób pozwalają zrozumieć i wyjaśnić mechanizmy psychologiczne lezące u podstaw zachowań agresywnych człowieka. Z przeglądu psychologicznej literatury przedmiotu wynika, ze mimo wielu badan prowadzonych w tym zakresie na polskim rynku wydawniczym niewiele jest naukowych opracowań monograficznych, które rozpatrywałyby wieloaspektowo kwestie dotyczące zachowań agresywnych człowieka. Z pełnym przekonaniem stwierdzam, ze lukę w tym zakresie w znacznym stopniu wypełnia niniejsza książka, z uwagi na jej zawartość treściowa oraz odniesienie do najnowszych wyników badan.

Z recenzji prof. dr hab. Teresy Rostowskiej

Zjawisko agresji interpersonalnej doczekało się tysięcy analiz w fachowej literaturze psychologicznej, pedagogicznej i prawniczej. Powinniśmy już wszystko wiedzieć o tej czynności ludzkiej i, co ważniejsze, umieć jej społeczny zasięg ograniczać. Tak jednak nie jest. Kolejny profesjonalny i rzetelny  namysł nad paradygmatami badan agresji, modelami tego zjawiska i nowymi danymi empirycznymi jest cennym wkładem do nauki i praktyki społecznej. Prezentowana książka jest dziełem wielu autorek, podporządkowanym wiodącej myśli redaktorek naukowych tomu. Czytelnik znajdzie w niej rozważania definicyjne, przeglądy badan i modeli teoretycznych, oryginalne prace badawcze. Podejmowane obszary rozważań zawierają się w przestrzeni od internetu, poprzez agresje rówieśniczą, agresje w rodzinie i pomiędzy rodzeństwem, aż do agresji w związkach romantycznych i autoagresji. Książka dedykowana jest pamięci profesora Adama

Frączka – twórcy „polskiej szkoły badan agresji interpersonalnej”. Monografia jest ważnym i użytecznym materiałem naukowym i dydaktycznym. Interdyscyplinarny materiał zawarty w tekście powinien być atrakcyjny dla zróżnicowanego grona odbiorców.

Z recenzji dr hab. Barbary Weigl, prof. APS

SPIS TREŚCI

 

Cena:

40,00

Rok wydania:

2023

Strony:

312

ISBN:

978-83-67721-01-1