Postawy nauczycieli placówek ogólnodostępnych wobec uczniów z dysleksją

Izabella Kucharczyk, Urszula Gosk-Sobańska

Opis:

Wydanie: 1

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2023

Język publikacji: polski

Liczba stron: 236

Typ publikacji: praca naukowa

Monografia jest raportem z badań przeprowadzonych zgodnie z metodologią w orientacji ilościowej. Gratuluję Autorkom zrealizowanego projektu, który wpisuje się w rozpoznawanie specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji) w kontekstach: pedagogicznym, psychologicznym, a także socjologicznym. Podjęte badania są oryginalne i ważne co najmniej ze względu na znaczącą częstotliwość występowania tego problemu edukacyjnego, potrzebę rzetelnej diagnozy i podjęcia właściwych działań naprawczych. Z tego powodu kluczowa jest rola nauczyciela i potrzeba wielowymiarowego poznania dysleksji w środowisku szkolnym. Wszystko to ma służyć zapobieganiu lub choć ograniczaniu problemu dysleksji w dorosłości. Z uznaniem chcę podkreślić uporządkowane i rzetelne zrealizowanie tego projektu badawczego. Widoczne jest to w: opracowaniu koncepcji, skoordynowaniu badań cząstkowych, zgromadzeniu materiału badawczego, zanalizowaniu wyników badań i ich zaprezentowaniu oraz w całościowym skonstruowaniu tego cennego opracowania empirycznego.

z recenzji wydawniczej prof. Joanny Głodkowskiej

Recenzowane opracowanie podejmuje tematykę niezwykle istotną dla współczesnej edukacji dzieci i młodzieży w naszym kraju, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę realizowane działania na rzecz wdrażania edukacji włączającej, zakładającej nie tylko prawo każdego dziecka/ucznia do kształcenia w systemie ogólnodostępnym, ale przede wszystkim prawo do edukacji wysokiej jakości oraz spersonalizowanego wsparcia w sytuacji pojawienia się jakichkolwiek trudności rozwojowych i/lub edukacyjnych. Podejmuje zagadnienie postaw nauczycieli wobec dzieci/uczniów z dysleksją lub zagrożonych specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

z recenzji wydawniczej prof. Marzenny Zaorskiej

SPIS TREŚCI

Cena:

36,00

Rok wydania:

2023

Strony:

236

ISBN:

978-83-67721-34-9