Lokalne systemy oświaty. Studium sześciu gmin

Elżbieta Gozdowska

Opis:

Wydanie: 1

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2023

Język publikacji: polski

Liczba stron: 454

Typ publikacji: praca naukowa

Elżbieta Gozdowska, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika. Autorka i współautorka monografii: „Uwarunkowania samorządowej polityki edukacyjnej w opinii lokalnych decydentów“ (2012), „Rada szkoły – między ideą a społeczną praktyką“ (2014), raportów z badań oraz artykułów z zakresu polityki edukacyjnej i zarządzania w oświacie. Książka „Lokalne systemy oświaty. Studium sześciu gmin“ jest efektem pracy naukowo-dydaktycznej Autorki w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, jak również jej wieloletnich doświadczeń zawodowych w kierowaniu instytucjami edukacyjnymi oraz oświatą na poziomie lokalnym.

Praca […] jest znaczącym przedsięwzięciem poznawczo-badawczym zbudowanym na solidnej podbudowie empirycznej. W obszernym wykazie źródeł znajdziemy bardzo bogatą bibliografię zawierającą zarówno literaturę naukową, jak i opisy praktyk. […] otrzymujemy ciekawy przegląd problematyki uspołecznienia oświaty w piśmiennictwie pedagogicznym. […] Zebrany i starannie opracowany materiał z sześciu gmin stanowi cenny i unikalny zapis uwarunkowań zarządzania oświatą w samorządach działających w odmiennych kontekstach lokalnych. […] Autorka podjęła się trudnego zadania zrozumienia mało dotąd zdiagnozowanego zjawiska kształtowania lokalnych systemów oświatowych, które zarówno lokalnie, jak i w skali kraju nie są historią zamkniętą, ale wciąż żywym organizmem publiczno-społecznym.

Z recenzji dr hab. prof. UW Bohdana Skrzypczaka

Autorka wykazała się interdyscyplinarną wiedzą z zakresu pedagogiki, demografii, finansów i zarządzania, umiejętnością analizy złożonych procesów zarządzania oświatą na poziomie lokalnym […]. Autorskie komentarze świadczą o dogłębnej znajomości realiów oświatowych, a także umiejętności syntetycznego formułowania wniosków. […] Autorka skupiła się na analizach obejmujących lata 2009/2010 – 2014/2015. […] Przyjęta metoda badawcza (studium przypadku) jest adekwatna do celu badań. […] Przebieg badań i zgromadzone zbiory danych, a także sposób analizy i interpretacji materiału badawczego świadczą o dojrzałości metodologicznej Autorki. […] zaprezentowane przez Autorkę analizy teoretyczne mają duże walory naukowe, wyznaczają kierunki rozwoju oświaty samorządowej.

Z recenzji prof. dr hab. Stefana M. Kwiatkowskiego

Cena:

45,00

Rok wydania:

2024

Strony:

454

ISBN:

978-83-67721-28-8