Rozwój w okresie dzieciństwa. Wsparcie psychologiczne

Agnieszka Bieńkowska, Dorota Danielewicz (red. nauk.)

Opis:

Wydanie: 1

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2023

Język publikacji: polski

Liczba stron: 320

Typ publikacji: praca naukowa

Książka „Rozwój w okresie dzieciństwa. Wsparcie psychologiczne” stanowi kontynuację dwóch poprzednio wydanych zbiorów: „Rozwój w okresie dzieciństwa. Zagrożenia i zaburzenia” oraz „Rozwój w okresie dzieciństwa. Wsparcie pedagogiczne”. Niniejsza praca stanowi zbiór 13 artykułów ściśle powiązanych swoją treścią z tekstami poprzednich publikacji.

Tym razem zaprezentowano różnorodne metody wsparcia psychologicznego dzieci z zaburzeniami rozwoju. Autorki poszczególnych tekstów przedstawiły wsparcie psychologiczne uwzględniające wiele metod i technik stosowanych wobec dzieci z omawianymi przez nich trudnościami w rozwoju. W zależności od obrazu psychopatologicznego, wieku dziecka i dynamiki zaburzeń, Autorki zaproponowały odpowiednie formy terapii. Są one dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka w celu wspomagania ich rozwoju, z uwzględnieniem wsparcia psychologicznego sytemu rodziny. Działania wspierające rozwój dzieci z trudnościami w rozwoju dają przestrzeń do rozwijania i nabywania nowych umiejętności i kompetencji.

Zaprezentowane przez Autorki różnorodne formy pomocy psychologicznej nie stanowią całościowego kompendium, ale są propozycjami skłaniającymi do poszukiwania najbardziej odpowiedniej formy wsparcia psychologicznego rozwoju dziecka oraz wsparcia psychologicznego systemu rodziny.

Adresatami tej publikacji, podobnie jak poprzednio, są wszystkie osoby zainteresowane wspomaganiem rozwoju dzieci, a w szczególności psychologowie, nauczyciele i wychowawcy pracujący w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Książka może również służyć studentom psychologii, którzy przygotowują się do pracy z dziećmi z trudnościami w rozwoju. Mamy nadzieję, że to opracowanie zainteresuje również rodziców/opiekunów, będąc użytecznym źródłem wiedzy, ułatwiającym im współpracę z psychologami.

Od Autorek

SPIS TREŚCI

Cena:

45,00

Rok wydania:

2023

Strony:

320

ISBN:

978-83-67721-17-2