Rozwój w okresie dzieciństwa. Wsparcie pedagogiczne

Agnieszka Bieńkowska, Dorota Danielewicz (red. nauk.)

Opis:

Wydanie: 1

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2023

Język publikacji: polski

Liczba stron: 290

Typ publikacji: praca naukowa

Książka stanowi kontynuację publikacji Rozwój w okresie dzieciństwa. Zagrożenia i zaburzenia, która była poświęcona prawidłowościom i zagrożeniom rozwoju dziecka oraz uwarunkowaniom i charakterystyce różnorodnych zaburzeń rozwoju dzieci. (…)

Tym razem zaprezentowano różnorodne metody wsparcia pedagogicznego wraz ze szczegółowymi wskazówkami do ich praktycznego zastosowania. Działania związane z psychospołecznym wspieraniem uczniów z trudnościami w rozwoju są nie tylko jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły, lecz także pilną potrzebą i koniecznością podejmowania zróżnicowanych działań pedagogicznych. Autorzy poszczególnych tekstów dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem praktycznym, istotnym w kontekście poszukiwania optymalnych sposobów wsparcia pedagogicznego dzieci z zaburzeniami w rozwoju, zachowaniu, z problemami zdrowotnymi oraz ich rodzin.

Od Redaktorek

(…) pracę uważam za bardzo wartościową, a jest to konsekwencją rzetelnie przygotowanych tekstów dotyczących wspierania rozwoju dzieci dotkniętych różnorodnymi zaburzeniami. Ma zarówno walory naukowe (Autorki poszczególnych tekstów odwoływały się do licznych źródeł, także anglojęzycznych), ale ma przede wszystkim walory aplikacyjne, a taki był zamysł Redaktorek monografii. Zatem mamy do czynienia z lekturą, która służyć będzie wielu odbiorcom: środowiskom naukowym, studentom psychologii i pedagogiki, pracownikom poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, rodzicom i innym opiekunom małych dzieci o dysfunkcyjnym rozwoju. Ta wiedza może pomóc im odnaleźć się, pomimo różnych barier, wśród najbliższych osób w rodzinie i poza nią, pozwoli snuć plany na przyszłość i realizować marzenia.

Z recenzji dr hab. Grażyny Poraj, prof. UŁ

SPIS TREŚCI

Cena:

45,00

Rok wydania:

2023

Strony:

290

ISBN:

978-83-66879-98-0