Urszula Król

Muzeum Narodowe

Podstawowe informacje o osobie

kustosz
Kierownik Zespołu Gromadzenia i Opracowywania Naukowego Zbiorów

Historyk sztuki, specjalizuje się w sztuce XIX wieku, interesuje się również wielowiekowymi  związkami polsko-francuskimi. Autorka programów edukacyjnych, wykładowca. Była stypendystką Ministerstwa Kultury Francji, pracowała w Muzeum Narodowym w Warszawie, współpracuje z Biblioteką Narodową Francji. Obecnie pracuje w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie.

Informacja o reprezentowanej Instytucji

Misją Muzeum Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina – największego centrum chopinowskiego na świecie – jest kultywowanie pamięci wielkiego Kompozytora oraz udostępnienie wiedzy na temat jego życia i twórczości szerokiemu gronu odbiorców.

Do zakresu działania Muzeum jako placówki o rozbudowanym programie naukowym, wystawienniczym, edukacyjnym, wydawniczym, artystycznym i oddziaływaniu promocyjnym w skali międzynarodowej należy gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, konserwacja i udostępnianie obiektów muzealnych należących do bezpośredniego dziedzictwa Chopinowskiego.

Adres strony instytucji

https://muzeum.nifc.pl/pl/muzeum/misja