Irena Karpowicz

Fundacja Kluboteka Dojrzałego Człowieka - Prezeska