Forum Administracji Akademickiej

Forum Dziekanatów

 

Stowarzyszenie Forum Administracji Akademickiej (dawniej Stowarzyszenie Forum Dziekanatów) to grupa osób, które, choć pracują w różnych uczelniach, to realizują podobne zadania. Celem inicjatywy jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami administracji uczelni, wspieranie się i wzajemna pomoc, a także szukanie dróg do ułatwienia i usprawnienia pracy.

Stowarzyszenie powstało w 2018 roku jako oddolna inicjatywa pracowników zajmujących się obsługą toku studiów. Ma na celu integrację środowiska pracowników administracyjnych uczelni. Dzięki integracji środowiska staje się realnym głosem w dyskusjach na temat szkolnictwa wyższego. Czynnie włącza się w dialog z organizacjami i instytucjami zajmującymi się szkolnictwem wyższym, m.in. poprzez opiniowanie procedur i aktów prawnych dotyczących obsługi przebiegu studiów. Jest to wspólnota dbająca o integrację środowiska pracowników administracyjnych różnych uczelni. Dążąca do upodmiotowienia pracowników, aby mieli motywację do pracy, a także mogli w pełni wykorzystać swoje doświadczenie i wiedzę.

Działalność Stowarzyszenia sprzyja networkingowi – organizowane są spotkania, konferencje i szkolenia tematyczne. Stanowi inspirację do wyjścia poza ramy swojej uczelni, wydziału, biura poprzez aktywny udział w wymianie dobrych praktyk.

 

Jednym z zadań jakie stawiają przed sobą członkowie Stowarzyszenia jest podnoszenie kwalifikacji. W sekcji edukacyjnej FAA są dwie przedstawicielki Akademii, a prace sekcji koordynuje - Barbara Mroczkowska, kierownik Biura Organizacji Kształcenia APS. Celem sekcji jest organizowanie przedsięwzięć umożliwiających wzajemną wymianę informacji i wspólną naukę. Wspieranie tych, którzy chcą uczyć innych, a także tych, którzy chcieliby uczyć się od innych. Inicjowanie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji i nabywanie nowych kompetencji poprzez naukę, samodoskonalenie i wymianę doświadczeń. Pracownicy administracyjni, to grupa różnorodnych osób i ta różnorodność jest siłą.  Dzielmy się swoimi mocnymi stronami i pracujmy nad słabościami.

 

Więcej szczegółów na temat Forum Administracji Akademickiej dostępnych jest na stronie organizacji.

link do strony

Więcej informacji o inicjatywach sekcji edukacyjnej FAA dostępne jest na stronie 

link do strony

 

Kontakt

Ambasadorki Forum Administracji Akademickiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej: 

Barbara Mroczkowska, pok. 3066, e-mail: bmroczkowska@aps.edu.pl

Anna Skomorucha, pok. 3065, e-mail: askomorucha@aps.edu.pl 

Szczęśliwicka 40, 
02-353 Warszawa

Stowarzyszenie Forum Administracji Akademickiej
ul. Rakowiecka 24
gmach SGH, p. 303
02-521 Warszawa

e-mail: stowarzyszenie@forum-dziekanatow.pl