O Nas

CTW APS sygnet

Naszym celem jest transfer do gospodarki wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Centrum Transferu Wiedzy powstało w 2013 roku. Od strony prawnej ma formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest Akademia reprezentowana przez Rektor dr hab. Barbarę Marcinkowską, prof. APS.

 

Nasza Misja


Wprowadzamy na rynek oraz rekomendujemy najwyższej jakości rozwiązania, produkty i usługi wpływające na poprawę jakości życia osób wymagających wsparcia ze względu na stan zdrowia oraz ze względu na potrzeby rozwojowe, edukacyjne.

Działamy na rzecz społecznego włączenia (inkluzji społecznej).

 

 

Oferta Kontakt. Dane rejestrowe. Aktualny odpis sądowy