O Nas

Naszym celem jest transfer do gospodarki wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Centrum Transferu Wiedzy powstało w 2013 roku. Od strony prawnej ma formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest Akademia reprezentowana przez Rektor dr hab. Barbarę Marcinkowską, prof. APS.


Nasza Misja

Wprowadzamy na rynek oraz rekomendujemy najwyższej jakości rozwiązania, produkty i usługi wpływające na poprawę jakości życia osób wymagających wsparcia ze względu na stan zdrowia oraz ze względu na potrzeby rozwojowe, edukacyjne.

Działamy na rzecz społecznego włączenia (inkluzji społecznej).


Zarząd:

 

dr hab. Danuta Uryga, prof. APS


Pracowniczka badawczo-dydaktyczna Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Instytut Pedagogiki, Katedra Społecznych Podstaw Rozwoju Oświaty).

Obszar zainteresowań naukowych: oświata publiczna, demokratyczne instytucje oświatowe, polityka oświatowa samorządu terytorialnego, oddolna zmiana modelu szkoły, oddolne (rodzicielskie) inicjatywy społeczno-edukacyjne, aktywizm na rzecz różnorodności (w tym aktywizm rodzicielski)
W latach 2019-2024 - dyrektorka Instytutu Pedagogiki

 

 

 

 

dr Małgorzata Korko


Psycholożka, kognitywistka, adiunktka w Instytucie Pedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

W latach 2004 - 2020 zawodowo związana z uczelniami brytyjskimi, Middlesex Univeristy, London (wykładowczyni) i Universty of Westminster, London (koordynatorka kursów i egzaminów językowych, IELTS i Cambridge) oraz chińskimi, Suqian College (wykładowczyni).

Prowadzi badania naukowe z zakresu psycholingwistyki i psychologii poznawczej. Prowadzi zajęcia z zakresu metodologii badań i statystki, krytycznej analizy tekstów naukowych, tutoringu naukowo-rozwojowego oraz konwersatoria w języku angielskim.

 

 

 

 

mgr Piotr Brak


Pracownik Archiwum Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.


Koordynator czynności kancelaryjnych
Sympatyk, współorganizator i opiekun Muzeum Marii Grzegorzewskiej i APS.

 

 

 

Zdjęcia: Rafał Goral


Centrum Transferu Wiedzy APS jest otwarte na propozycje i współpracę z członkiniami i członkami Społeczności Akademii: kadry dydaktyczno-naukowej, studentów i studentki, absolwentów i absolwentki, jak i na współpracę z podmiotami zewnętrznymi. 

Zapraszamy do kontaktu oraz obserwowania naszych bieżących działań.


Co oferujemy

Centrum Transferu Wiedzy APS oferuje:

  • ekspertyzy i doradztwo,
  • kursy i szkolenia,
  • certyfikat jakości Centrum Transferu Wiedzy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej dla firm, które chcą potwierdzić najwyższą jakość i przydatność swoich produktów i usług dla dzieci i młodzieży wymagających wsparcia ze względu na potrzeby rozwojowe i/lub edukacyjne oraz dla osób czasowo lub na stałe wymagających wsparcia ze względu na stan zdrowia.

Dla kogo

Naszą ofertę kierujemy do: 

  • sektora prywatnego, w tym przede wszystkim firm adresujących usługi i produkty do osób wymagających czasowo lub stałego wsparcia ze względu na potrzeby rozwojowe, edukacyjne czy też stan zdrowia, w tym osoby starsze, dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami;
  • sektora publicznego - administracji rządowej i samorządowej, instytucji edukacyjnych, wychowawczo-opiekuńczych;
  • sektora pozarządowego - organizacji społecznych, w tym szczególnie do stowarzyszeń i fundacji działajacych na rzecz edukacji, dzieci i młodzieży,  a także osób narażonych na marginalizację i wykluczenie;
  • projektantów i projektantek designu włączającego;
  • rodziców, opiekunów i opiekunek;
  • nauczycieli i nauczycielek, wychowawców i wychowawczyń.