Zasady bezpieczeństwa ns zajęciach sportowych

Zasady bezpieczeństwa na zajęciach sportowych

  

Zasady bezpieczeństwa w  obowiązujące na zajęciach wychowania fizycznego oraz innych zajęciach sportowych prowadzonych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Akademii Pedagogiki Specjalnej.

 1. W zajęciach sportowych mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych, bez kontaktu z osobami chorymi na Covid-19, osobami przebywającymi w kwarantannie lub izolacji domowej.
 2. Studenci oczekując na zajęcia powinni unikać skupiania się, zachować odstęp 1.5 m oraz mają obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu wejścia na salę sportową (także w szatni).
 3. Uczestnicy wchodzą do szatni/sali gimnastycznej/siłowni/sali fitness wyłącznie za zgodą prowadzącego.
 4. Podczas zajęć studenci nie są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa ale powinni zachować dystans 1.5 metrów.
 5. Po wejściu do budynku/sali w którym odbywają się zajęcia i przed jego opuszczeniem po zajęciach student jest zobowiązany zdezynfekować ręce. (przy każdej sali sportowej znajdować się będą płyny do dezynfekcji).
 6. Szatnie i węzeł sanitarny przy wszystkich obiektach sportowych powinien być dezynfekowany co najmniej dwa razy w ciągu dnia, obowiązkowo na koniec dnia.
 7. Sprzęt sportowy z którego korzystali studenci po każdych zajęciach pewien być dezynfekowany.
 8. Podłoga w szatni/sali gimnastycznej/siłowni/sali fitness powinna zostać umyta detergentem i zdezynfekowana po każdym dniu zajęć.
 9. Pomieszczenie w którym odbywają się zajęcia powinno być wietrzone w trakcie zajęć oraz po każdych zajęciach.
 10. Każdy student musi mieć swoją butelkę z wodą (wskazane aby była oznaczona) i wnosi ją na salę, aby w czasie zajęć dodatkowo nie wchodzić do szatni.
 11. Nie dopuszcza się odrabiania nieobecności na zajęciach z innymi grupami.
 12. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych w trakcie zajęć, prowadzący jest zobowiązany odizolować studenta od grupy i przekazać informację o zaistniałej sytuacji do głównego specjalisty do spraw BHP

Wszystkie zajecia z WFbezpłatne.

 Rekreacja ruchowa dla wszystkich studentów

     Zapraszamy studentów APS wszystkich roczników do korzystania z sali gimnastycznej w budynku A pod opieką i nadzorem pracowników Studium WFiS w trakcie trwania dyżurów.