Uczelniane Organizacje Studenckie

 • Koło Wczesnego Wspomagania Rozwoju PROGRESSUS - Milena Zahor
 • Koło Naukowe Psychologii Synergia – Paweł Rola
 • Studenckie Biuro Wolontariatu - Kacper Korpowski
 • Koło Psychologii Klinicznej i Psychoterapii APSI - Adrianna Wołtosz
 • KN Socjologii 2% - Kamila Jędrzejczyk
 • KN Pedagogiki Zdolności i Informatyki - Patrycja Ambrożewicz
 • Koło Terapii Pedagogicznej - Alicja Pacholczyk
 • SKN DisabilityStudies - Marta Ciechomska
 • KN Pracy Socjalnej Pozytyw - Natalia Grzegolec
 • KN Miłośników Sztuki - Justyna Grabowska
 • KN Psychologii Traumy – Wiktoria Sośniuk
 • KN Logopedii – Monika Kacprzyńska
 • KN Pedagogiki Teatru i Animacji Kultury - Jan Jewszel
 • Koło Arteterapii ARTE - Joanna Kaźmierczyk
 • KN Seksuologii - Gabriela Przybylska
 • KU AZS - Anna Rempuszewska