Procedura przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

Wewnętrzna Polityka Antydyskryminacyjna i Antymobbingowa

(tj. zasady przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej) 

 

Zarządzenie nr 534/2023 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie Wewnętrznej Polityki Antydyskryminacyjnej i Antymobbingowej (tj. zasad przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)