Zarząd Klubu

ZARZĄD KLUBU AZS APS

Kadencja Zarządu Klubu Uczelnianego AZS APS na lata 2024 - 2026:

  • Prezes Klubu - Mateusz Adamiak
  • Wiceprezes Klubu ds. sportowych - Wojciech Stolarczyk
  • Wiceprezes Klubu ds. promocji - Jan Ambrożkiewicz
  • Wiceprezes Klubu ds. organizacyjnych - Aleksandra Cieślukiewicz
  • Sekretarz - Justyna Bartman

Funkcje pełnione w Zarządzie Klubu AZS APS są funkcjami społecznymi.

 

Opiekunem Klubu Uczelnianego AZS APS jest dr Jowita Bartczak.

 

Nadzór nad Klubem Uczelnianym AZS APS sprawuje dr. hab. Barbara Pasamonik, prof APS - Prorektor ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.