Karta ECHE

Miło nam poinformować, że Akademia Pedagogiki Specjalnej uzyskała akceptację w konkursie na Kartę ERASMUSA dla szkolnictwa wyższego 2021-2027 (Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027).  Karta określa ogólne ramy jakości działań, jakie instytucja szkolnictwa wyższego może przeprowadzić w ramach programu Erasmus+. Posiadanie karty ECHE jest warunkiem, jaki muszą spełnić wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego z państw biorących udział w programie, które pragną uczestniczyć w realizowanych w ramach programu projektach z zakresu mobilności edukacyjnej osób lub polegających na współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

 

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2021-2027 APS - link do pliku

KARTA ERASMUSA DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 2021-2027 APS - link do pliku