Odpisy dyplomów w językach obcych

Absolwent może wystąpić:

  • o dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów w języku obcym: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim,
  • o dodatkowy odpis suplementu dyplomu ukończenia studiów w języku angielskim.

Za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy opłata wynosi 20 zł.

Za wydanie dodatkowego odpisu suplementu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski opłata wynosi 20 zł.

Ubiegając się o powyższe odpisy należy wypełnić wniosek o ich wydanie, który znajduje się w zakładce - formularze do pobrania.