Badanie losów zawodowych absolwentów

Szanowni Studenci,

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), art. 13a będzie prowadziła badanie losów absolwentów, którego głównym celem jest poznanie w jaki sposób kształtuje się kariera zawodowa naszych absolwentów po 3 i 5 latach od obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej. Umożliwi to dostosowanie programów studiów do potrzeb rynku pracy.

Zapraszamy do aktualizacji swoich danych kontaktowych (szczególnie adresu e-mail ) oraz wypełnienie deklaracji zgody na udział w badaniu na stronie internetowej:

http://www.absolwenci.aps.edu.pl