PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Informujemy, że Władze Akademii Pedagogiki Specjalnej w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi dokonały wyboru Instytucji finansowej do zarządzania i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, którą zostało Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

Program PPK skierowany jest do osób zatrudnionych i podlegających z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym.

Osoby w wieku od 18 do 55 lat zostaną zapisane do programu automatycznie, przy czym na własne życzenie będą mogły zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie pisemnej deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu.

Osoby, które ukończyły 55 rok życia, ale nie ukończyły 70 lat będą mogły złożyć wniosek o zawarcie w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK.

Pracownicy powyżej 70 roku życia zostali ustawowo zwolnieni z obowiązku przystąpienia do PPK.

 Spotkania online PPK

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA ma przyjemność zaprosić Państwa na spotkania online (webex) na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Spotkania będą odbywać się co tydzień zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w zaproszeniu (załącznik) do odwołania.

 Pytania dotyczące PPK

Więcej informacji na temat systemu PPK i korzyści z uczestnictwa w nim mogą Państwo również znaleźć na stronie: https://www.mojeppk.pl

Wnioski i deklaracje dotyczące PPK

Dane kontaktowe:

Dział Płac (Budynek B, pokój 2065); tel. 22 589 36 00 wew. 2065