Zbigniew Wałaszewski

Instytut: Instytut Edukacji ArtystycznejBiogram

 • Stanowisko: adiunkt

  Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej, Zakład Teorii i Historii Sztuki

  E-mail: zw@aps.edu.pl

  Kariera naukowa

  • doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalność: literaturoznawstwo, Instytut Badań Literackich PAN (2000)
  • magister polonistyki, Wydział Polonistyki UW (1992)

  Zainteresowania naukowe

  • audiowizualność w kulturze popularnej (filmy, wideoklipy, gry komputerowe, fabularne gry RPG, audiowizualna komunikacja internetowa)
  • mity i schematy kultury popularnej (wampir, horror i film SF, kino gatunków, supersystemy rozrywkowe, transmedialność)
  • tożsamość i cielesność poddanego technologizacji człowieka jako temat audiowizualnego dyskursu w kulturze popularnej

  Najważniejsze publikacje

  • Papierowy jednorożec, klubówka i „Łowca androidów”. O powstawaniu supersystemu rozrywkowego, [w:] Literatura i kultura popularna. Badania, analizy, interpretacje, (red.) A. Gemra, Wrocław 2015
  • Dedukcyjny umysł u progu tajemnicy. Śledztwo w sprawie zagadki w strukturze powieści poetyckiej, [w:] Literatura kryminalna. Na tropie źródeł, (red.) A. Gemra, Kraków 2015
  • Technology as Witchcraft. Fear and desire: A female robot in F. Lang’s Metropolis, „Kultura Popularna”, 2013, nr 4 (38)
  • Wiedźmin: pierwszy polski supersystem rozrywkowy, [w:] Obraz literatury w komunikacji społecznej po roku ‘89, (red.) A. Werner, T. Żukowski, Warszawa 2013
  • Lęk z gotyckiego lochu. Od archetypu w folklorze ku opowieściom niesamowitym o powracających zza grobu, „Prace Filologiczne”, t. LIX, Warszawa 2010
  • Fallout 2: postmodernistyczna gra komputerowa, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna”, t. XVI, (red.) A. Gemra, Wrocław 2010
  • Audiowizualność gier komputerowych, [w:] Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał, t. II, (red.) A. Surdyk, J. Szeja, Poznań 2007
  • Ich Will. Czy odbiorcy wideoklipów Rammstein są bezbronni wobec „potęgi obrazu”? Analiza wizualności przekazu audiowizualnego, [w:] Język@multimedia, (red.) A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko, Wrocław 2005
  • Interaktywność gier komputerowych, [w:] Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, (red.) M. Hopfinger, Warszawa 2002
  • Ja, wampir (Dracula c’est moi), „Kwartalnik Filmowy”, 2001, nr 35-36
  • Wędrówka i inicjacja Wilhelma Meistra, [w:] Odyseja wychowania. Goetheańska wizja człowieka w Latach nauki i latach wędrówki Wilhelma Meistra, (red.) M. Janion, M. Żmigrodzka, Kraków 1998.

  Projekty badawcze

  • wykonawca w projekcie badawczym IBL PAN Obraz literatury w komunikacji społecznej w Polsce po roku ’89 (2008-2010)
  • kierownik i wykonawca projektu badawczego APS Dyskurs o poprawianiu natury. Techniczne modyfikacje i odwzorowania ludzkiego ciała w historycznych i współczesnych filmach science-fiction jako wyraz kulturowych lęków oraz nadziei wzbudzanych przez wizje technologizacji ciała (2009-2011)
  • Kierownik i wykonawca projektu badawczego APS Ciało idealne – kobieta-maszyna. Dyskurs w kulturze popularnej o technicyzacji i modyfikacji ludzkiego ciała na podstawie analizy filmowych wyobrażeń żeńskich androidów i cyborgów (2015-16)

  Pełnione ważne funkcje

  • członek Rady Polskiego Towarzystwa Badania Gier
  • członek Rady Naukowej czasopisma „Homo Ludens”

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  • film i literatura
  • gry fabularne i komputerowe
  • jednorożce

   

fotografia osoby Zbigniew Wałaszewski