prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski

Stanowisko: Profesor

Instytut: Instytut Filozofii i Socjologii

Jednostka : Katedra Filozofii Moralności i Etyki Globalnej


Kontakt

E-mail: wtyburski[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

 • Filozofia polska XIX i XX wieku na tle filozofii europejskiej, historia etyki polskiej XV-XX wiek, aksjologia i etyka społeczna, bioetyka, filozofia ekologiczna, etyka i estetyka środowiskowa ekoteologia ekopsychologia,  ekopedagogika, filozoficzne, aksjologiczne (etyczne, estetyczne),  edukacyjne aspekty zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development) 

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa

  Magisterium - filozofiaUMK 1967

  Doktorat - Myśl etyczna pozytywizmu polskiego (Ethical Thought in Polish Positivism), S. Soldenhoff, UMK, 1975, T. Czeżowski, M. Michalik

  Habilitacja Ideologia nauki w świadomości polskich środowisk intelektualnych doby pozytywizmu (Science as Ideology Among Intelectuals in Polish Positivism. Developments - Transformations - Breakdowns), 1990, C. Głombik, S. Jedynak, J. Rudniański; prof.: UMK 1994.

  Najważniejsze publikacje

  Dyscypliny humanistyczne i ekologia. Wydawnictwo Naukowe UMK  Toruń 2013;

  Henryk Skolimowski on Ecological Culture, /in:/ Dialoque and Universalism 2013 No. 4;

  Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe UMK Toruń, 2011;  

  Henryk Elzenberg – Axiology, Ethics and the Philosophy pf Cuture, red.  Dialoque and Universalizm 8-9/2009; 

  Philosophical and axiological assumption of sustainable develeopment education. /in:/ Towards the Theory of sustainable Development. 2007.  Origin and Development of Ecological Philosophy and Environmental Ethics and Their Impact on the Idea of Sustainable Development. /in:/ Sustainable Development 2008, Nu. 2;

  Elzenberg. Myśli i Ludzie. Warszawa 2006; 

  Julian Ochorowicz. Meandry pozytywizmu. Toruń 2004; 

  Filozofia moralna w Wilnie. Toruń 2004; 

  Historia Filozofii i Etyka do współczesności. Źródła i komentarze. Współautorzy: A. Wachowiak i R. Wiśniewski. Podręcznik akademicki Toruń 2002; 

  Myśl etyczna w Polsce od XVI do XIX wieku. Toruń 2000.

  Tadeusz Czeżowski (1889-1981. Dziedzictwo idei. Toruń 2000/red/.

  Henryk Elzenberg.(1887-1967) Dziedzictwo idei. Toruń 1999/red./;

  Filozofia polska przełomu XIX i XX wieku. Zapomniani twórcy. Toruń 1999

  Etyka środowiskowa. Toruń 1998 /red/; Myśl etyczna w Polsce od XVI do XIX wieku. Toruń 2000 ss. 578.

  Ekofilozofia i bioetyka. Toruń 1995 /red/. Seweryna Smolikowskiego obrona metafizyki i krytyka niemieckiej filozofii pesymizmu Toruń 1995;

  Etyka i ekologia, Toruń 1995;

  Pojednać się z Ziemią. W kręgu zagadnień humanizmu ekologicznego, Toruń 1993;

  O idei humanizmu ekologicznego. Warszawa 1990;

  Ideologia nauki w świadomości polskich środowisk intelektualnych doby pozytywizmu. Rozwój - metamorfozy - załamania, Toruń 1989;

  Myśl etyczna pozytywizmu polskiego, (w:) Człowiek i świat wartości, Lublin 1989;

  A. Świętochowski - myśl filozoficzno-społeczna. Warszawa 1989;

  Artykuły w czasopismach naukowych, książki, rozdziały w książkach.

  Ponad 170 artykułów w czasopismach naukowych i  rozdziałów książek

  Projekty badawcze

  - Kierownik. Dzieje polskiej myśli etycznej od XVI – do XX wieku (grant MNiSzW) lata 1998 -2000. (realizowany wspólnie z prof. R. Wiśniewski)

  - Kierownik. Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju (grand NCN) lata 2009- 2011. (realizowany z prof. Z. Hull, dr, P, Domeracki, dr M. Leźnicki)

  - Uczestnik. Neokantyzm w Polsce (grant NPRH2) 2012-2014

  Współpraca międzynarodowa

  Publikacje w USA, Włoszech, Niemczech

  Pełnione ważne funkcje

  2007 Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w kadencji 2007-2016

  2007 Członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN w kadencji 2007-201

  2011 Profesor Honorowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

  2012 Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Etycznego.

  2012 Członek Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki. Przewodniczący Komisji Nauk Humanistyczno-Społecznych.  2012-14.

  2013. Członek Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej (2013 –2016) 

  2013 Medal za zasługi położone dla rozwoju Uczelni.

  2015 Nagroda Marszałka Woj. Kujawsko-Pomorskiego za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego.

  2015 Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego

  2016 Profesor Honorowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

  Członek Rad Redakcyjnych i Programowych 15 czasopism naukowych.

  Członek kilkunastu Towarzystw i Organizacji naukowych

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  Muzyka poważana, opera, literatura piękna. uprawa roślin działkowych.

fotografia osoby Włodzimierz Tyburski