dr hab. Urszula Jeruszka, prof. APS

Stanowisko: Profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki


Kontakt

E-mail: ujeruszka[at]aps.edu.pl

Telefon: +48 589 36 00 wew. 3418


Główne obszary badawcze

 • Kształtowanie i rozwój kompetencji, determinanty zatrudnialności, międzypokoleniowy transfer wiedzy a wydłużanie okresu aktywności zawodowej, zarządzanie różnorodnością pracowniczą (kulturową, pokoleniową)

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Przebieg kariery naukowej:

  2009: doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiki

  1996: doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Instytut Badań Edukacyjnych

  1995: studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, Uniwersytet Warszawski, Międzynarodowe Centrum Zarządzania

  1983: kwalifikacje pedagogiczne, Instytut Kształcenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego

  1977: magister inżynier mechanik w zakresie technologii maszyn, nauki techniczne, Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

fotografia osoby Urszula Jeruszka