dr hab. Urszula Dernowska

Stanowisko: prof. APS

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Medialnej


Kontakt

E-mail: udernowska[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

  • interakcyjne warunki kształcenia; „rusztowanie” w procesie dydaktycznym; kultura i klimat szkoły; misja szkoły

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Przebieg kariery naukowej:

    2005: doktor nauk humanistycznych, pedagogika, Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Warszawski

 - ikona sylwetki