dr Sylwia Jaronowska

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Teoretycznych Podstaw Pedagogiki I Dyskursów Edukacyjnych


Kontakt

E-mail: syjar[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

  • wymiary transgresyjności człowieka; obecność wątków problematyki ludzkiej transgresyjności w obszarze teoretycznych podstaw pedagogiki, w kierunkach pedagogiki współczesnej i współczesnych dyskursach edukacyjnych; edukacja transgresyjna; transgresja jako zjawisko w kulturze; potrzeby temporalne człowieka jako fenomen kulturowy i inspiracja do refleksji nad wychowaniem; człowiek w poszukiwaniu transcendentnych źródeł życia; sytuacje graniczne – pedagogiczne implikacje refleksji nad naturą fenomenu

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Przebieg kariery naukowej:

    2010 roku: tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki nadany przez Radę Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

    2001 roku: tytuł magistra w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej nadanego przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

fotografia osoby Sylwia Jaronowska