prof. dr hab. Stefan Michał Kwiatkowski, prof. APS

Stanowisko: Profesor – Kierownik Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki


Kontakt

E-mail: skwiatkowski[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

 • Pedagogika pracy: standardy kompetencji zawodowych, przywództwo edukacyjne, transfer kapitału edukacyjnego.

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski dr h. c. multi – absolwent Politechniki Warszawskiej  (1971), doktorat w  Politechnice Warszawskiej (1975), habilitacja w Uniwersytecie im. Humboldta w Berlinie (1989), tytuł profesora w 1994.

  Kierownik Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Prorektor (2012-2016) i Rektor (2016-2020) tej Uczelni; V-ce Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszawskiej (1987-1991); Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie (1993-2007), Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych (2010-2017); Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2007-2011), od 2011 Zastępca Przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Sekretarz Naukowy Komitetu Prognoz „Polska 2000 plus” przy Prezydium PAN (2007), Zastępca Przewodniczącego Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej PAN (2012-2014), Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (2011-2012), doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (2010) oraz Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Dragomanowa w Kijowie (2017), od 2003r. członek zagraniczny Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy.

  Promotor w 46 przewodach doktorskich, recenzent w 123 przewodach doktorskich i 38 habilitacyjnych oraz w 18 postępowaniach o nadanie tytułu profesora, a także w 4 postępowaniach o nadanie tytułu doktora honoris causa; recenzent 223 projektów badawczych; ekspert w zakresie kształcenia zawodowego, współautor modelu czynności poznawczych uczniów, współautor metodologii opracowywania standardów kompetencji zawodowych. Autor ponad 680 artykułów, autor, współautor, redaktor naukowy 95 druków zwartych. Kierownik ponad 20 projektów badawczych dotyczących modelowania czynności poznawczych uczniów, standardów kompetencji zawodowych, przywództwa edukacyjnego, zarządzania w systemie oświaty oraz transferu kapitału edukacyjnego.

  Ekspert Międzynarodowej Organizacji Pracy (1993); Członek Zespołu Doradców „European Training Foundation” (1997-2006); Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej (2005-2011).

  Redaktor Naczelny kwartalnika „Edukacja” (2000-2011); Przewodniczący Rady Redakcyjnej: „Pedagogika Pracy” (1991-2009); Przewodniczący Komitetu Naukowego: „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” (2015 -).

  Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1984), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008) oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2017); laureat nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku (2018).

fotografia osoby Stefan Michał Kwiatkowski