dr Piotr Toczyski

Stanowisko: Adiunkt

Instytut: Instytut Filozofii i Socjologii

Jednostka : Zakład Socjologii Mediów i Komunikacji Społecznej


Kontakt

E-mail: ptoczyski[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

  • Sztuka życia publicznego, cyfrowa transformacja mediów, medialne re-ewokacje mitu. Autorstwo koncepcji acquis mythologique communautaire i teorii srebrnych treści cyfrowych w social media.

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Dr socjologii, mgr psychologii, autor często cytowanych publikacji z cyfrowej pedagogiki mediów. Wypracował koncepcję srebrnych treści cyfrowych, czyli włączania osób starszych jako twórców do przestrzeni social media. Jest międzynarodowym konsultantem najlepszych praktyk Komisji Europejskiej i WHO dla zdrowia publicznego, także na rzecz osób z doświadczeniem uchodźczym. Współtworzył międzynarodowe konsorcja w Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Promował trzydzieści internetoznawczych prac magisterskich w elitarnej grupie Collegium Civitas. Od 2008 r. pracuje nieprzerwanie w Akademii Pedagogiki Specjalnej, gdzie kieruje samodzielnym zakładem mediów i komunikacji społecznej oraz powiązaną z nimi specjalnością dyplomową. Związany też z kilkoma wysoko ocenianymi ośrodkami badawczymi klasy A+ poprzez doktorat z socjologii w IFiS PAN, pracę nad badaniami internetu w socjologiczno-informatycznym OPI PIB, a wcześniej studia na Uniwersytecie Warszawskim. Należy do Zespołu Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Jest superwizorem ogólnoeuropejskiej certyfikacji psychologów w Polsce. Wybrane publikacje: "O sednie terminu social media: Web 2.0 a sprawność użytkowników w generowaniu treści"; "Jak mit jednoczy Europę"?; "World Internet Project. Polska 2010-2012"; "Od pedagogiki europeizacji do andragogiki srebrnych treści cyfrowych"; "Jak mądrość cyfrowa w powiązaniu z mądrością życiową umożliwia realizację archetypu mędrca w internecie".

    Więcej w Google Scholar, Centrum Otwartej Nauki UW, Researchgate i Academia.edu.

fotografia osoby Piotr  Toczyski